Hoe wordt teruglevering van zelf opgewekte energie met zonnepanelen verrekend op de jaarnota? | Eneco Community

Hoe wordt teruglevering van zelf opgewekte energie met zonnepanelen verrekend op de jaarnota?


  • Anonymous
  • 0 reacties
Een van de belangrijkste onderwerpen bij de zoektocht van onze klanten naar zonnepanelen is ‘teruglevering’; krijg ik een vergoeding voor de energie die ik met mijn zonnepanelen opwek en aan het net teruglever.
Hoe zit dit nu bij Eneco?

Bij Eneco verrekenen wij de door jou teruggeleverde elektriciteit volledig met de elektriciteit die wij aan jou geleverd hebben. We noemen dit salderen.
Je ontvangt voor je gesaldeerde elektriciteit een tarief dat gelijk is aan het tarief dat je betaalt voor de elektriciteit die wij aan jou leveren (inclusief energiebelasting, BTW en exclusief vastrecht).
Als je per jaar meer elektriciteit aan het net teruglevert dan je zelf verbruikt, dan ontvang je van ons voor de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit die meer is dan je eigen verbruik een terugleververgoeding van € 0,0920 per kWh. Dit is de vergoeding geldend vanaf mei 2012. Deze terugleververgoeding kan in de toekomst wijzigen.
Om voor salderen in aanmerking te komen moet je wel een geschikte elektriciteitsmeter hebben: deze meters hebben vier telwerken en registreren zowel de verbruikte als de teruggeleverde elektriciteit. Je kunt een geschikte meter aanvragen bij je netbeheerder.

Voorbeeldberekening
Leveren wij je bijvoorbeeld per jaar 4.000 kWh en lever je daarnaast 500 kWh terug aan het net, dan wordt op de jaarnota een verbruik van 3.500 kWh in rekening gebracht.

Lever je bijvoorbeeld 7.500 kWh aan het net en leveren wij je 6.000 kWh, dan wordt maximaal 6.000 kWh gesaldeerd en ontvang je voor dit deel een terugleveringstarief dat gelijk is aan het leveringstarief. Bij Eneco krijg je voor de resterende 1.500 kWh teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding van € 0,0920 per kWh. Deze vergoeding ontvang je zonder energiebelasting, BTW en vastrecht.

284 Reacties

Reputatie 7
Badge +6
@Rietheij

Zoals Freemann(zeer uitgebreid en duidelijk) aangeeft maak je vaak niet minder gebruik van het netwerk maar juist meer wanneer je zonnepanelen hebt. Tegenwoordig kijkt de netbeheerder niet meer naar het verbruik maar naar de zwaarte van de aansluiting.
Vroeger werden dat soort zaken op één hoop gegooid onder de noemer "netwerkkosten" en daarmee wordt het netwerk onderhouden. Tegenwoordig moet het uitgesplitst worden en dan krijg je een scheef beeld.

Overigens moet je wel bedenken dat jij nog wel degelijk voor een HEEEEEL groot deel afhankelijk bent van het netwerk en er als PV eigenaar ook meer gebruik van maakt. Onderaan de streep kan het lijken dat jij maar 300kWh af hebt genomen, maar dat betekend niet dat jij maar 300kWh gebruikt hebt.

Je kan onderaan de streep maar 300kWh gebruikt hebben, de door geproduceerde stroom is ook via het netwerk doorgesluisd naar de huizen om jou heen.

Net als wat Brandje zegt; als je de stroomaansluiting opzegt, dan vallen die kosten weg.

Ik zou jou willen vragen om vandaag Eneco te bellen om jouw stroomaansluiting op te laten zeggen. Dan durft ik te zeggen dat jij morgenochtend weer bij hun aan de lijn hangt dat je je stroomaansluiting niet kwijt wilt.

Hier onze cijfertjes:
Hoog tarief gebruikt: 1602kWh
Hoog terug geleverd: 2133kWh
Laag tarief gebruikt: 1919kWh
Hoog terug geleverd: 925kWh

Totaal is er 1602+2133+1919+925 = 6579kWh over onze meter heen gegaan.
Daar staat een verbruik van 4963kWh tegenover.
Dat betekend dat wij 30% meer kWh over de meter heen hebben gegooid, dan daadwerkelijk gebruikt.

Gebruik totaal: 1602+1919 = 3521
Terug totaal: 2133 + 925 = 3058
========================
Netto geeft dat een verbruik van 463kWh (3521-3058)

4500kWh opgewekt minus 3058 teruggeleverd, betekend dat wij 1442kWh van onze eigen stroom gebruikt hebben.

Résume; voor een verbruik van 4500+463 = 4963kWh creëren wij een netwerkbelasting van 6579kWh.


Niet alles is wat het lijkt ;)

Ik zou er ook niet mee naar een programma stappen, mogelijk maakt het slapende honden wakker. Het gevolg kan zijn dat ik/wij voor 6579kWh transport af worden gerekend in plaats van de 4963kWh bruto verbruik of het 463kWh netto verbruik.
Ja maar je vergeet 1 ding!
De infrastructuur ligt er al en dient onderhouden enz te worden.
Dus dat brengt kosten met zich mee, als je op een gegeven moment te weinig zon hebt dan wil je ook fat je toch stroom kan afnemen??
Voor die luxe betaal je dus!
En anders is afsluiten het enige soelaas, maar dan zit je in een spagaat uiteraard want dan je niet meer terugleveren aan het net.
Links om of rechtsom je maakt gebruik van de infrastructuur dus blijven de bijkomende kosten.
Ha Brandje,

dank voor je reactie en de link. Hier kan ik wat mee. Blijft overigens wel de vraag of we het eens moeten zijn dan als de transport van elektriciteit daalt door toename van zonnepanelen, de kosten gelijk moeten blijven. Dit lijkt mij ook iets voor een consumentenprogramma. Raar toch dat je minder hoeft te doen en toch dezelfde vergoeding blijft krijgen. Ik denk dat ik hier bij mijn baas niet mee aan hoeft te komen :?
Hoi Rietheij,

Transportkosten en alle kosten die met een aansluiting gepaard gaan worden door je netbeheerder via Eneco in rekening gebracht.
Als je de aansluiting laat opheffen, dan pas ben je van die kosten af!

Zie ook (puntsgewijs wordt alle onderdelen behandeld):

http://opdezon.nl/zonne-energie/zonnepanelen-en-uw-elektriciteitsrekening/

Dus heffingskorting, vastrecht en transportkosten blijven onveranderd!!
Saldering wet/regel -geving stelt dat je de netto stroomprijs terugkrijgt en dat heeft verder weinig van doen met transport, capaciteitstarief,etc.

Wij betalen €0,23 per kWh en krijgen voor elke teruggeleverd kWh (die binnen de Saldering spelregels valt) ook €0,23.

"Laagspanning Is puur het bedrag dat jij aan je netwerkbeheerder betaald voor het in huis hebben van een bepaalde aansluiting. Dit heeft verder ook weinig van doen met het im/ex -porteren van stroom.

Ons verbruik van afgelopen jaar was onderaan de Eneco factuur 400kWh (6060Wp PV, wat 4500kWh opwekt) en moesten daarvoor ook alle Stedin gerelateerde zaken 100% aftikken.
Ik begrijp je stelling dat iedereen vastrecht betaald. De informatie van de moderator is hierin echter niet eenduidig. In de ene zin staat inclusief energiebelasting, BTW en exclusief vastrecht) terwijl er in de voorbeeldberekening staat dat de terugleververgoeding zonder energiebelasting, BTW en vastrecht is.

V.w.b. de vraag over de transportkosten: Ik heb dit jaar een iets hoger bedrag in rekening gebracht gekregen voor transport elektriciteit (laagspanning capaciteitstarief). Ik heb dit jaar echter netto ruim 300 kwh teruggeleverd i.p.v. bijna 2000 kwh afgenomen. Dat impliceert dat er geen transport is geweest omdat de eigen opgewekte energie wordt gebruikt. Dan mag je toch verwachte dat ook de kosten voor transport evenredig dalen?
Volgens mij betaald iedereen, die een elektra aansluiting heeft, vastrecht per maand.

Wat bedoel je precies met transportkosten? Zijn dat de verbruik onafhankelijke kosten of ?
Beste allemaal,

ik ben een nieuwkomer op dit forum. Ik ben een eind gekomen met het doornemen van de meeste topics maar heb toch nog een vraag.

Op de eerste topic in dit forum schrijft moderator Joep: "Je ontvangt voor je gesaldeerde elektriciteit een tarief dat gelijk is aan het tarief dat je betaalt voor de elektriciteit die wij aan jou leveren (inclusief energiebelasting, BTW en exclusief vastrecht)". Bij de voorbeeld berekening staat er vervolgens: “” Deze vergoeding ontvang je zonder energiebelasting, BTW en vastrecht”.
Wat mij niet duidelijk is of er nu wel of geen vastrecht betaald moet worden.

Daarnaast constateer ik dat, ondanks dat wij netto iets terugleveren en dus nauwelijks gebruikmaken van de transportfaciliteit, de transportkosten voor de elektriciteit gestegen zijn. En dat terwijl de opgewekte elektra immers direct zelf wordt gebruikt (zie eerdere opmerkingen op dit forum en de jaarnota). Ik zou verwachten dat die kosten negatief zouden zijn of, als er ook voor het terugleveren transportkosten betaald moeten worden, een gering bedrag.

Wie kan me daar helderheid over geven? Alvast dank.

Pieter
Reputatie 3
Badge
Salderen is puur een administratieve aangelegenheid. Je verbruik wordt bij het opmaken van de jaarrekening verminderd met je opwek, eerst hoog en daarna laagtarief. Blijft er nog een restant opwek over dan krijg je daarvoor een vergoeding van 9,2 ct/kWh. Blijft er verbruik over dan betaal je dat tegen de normale tarieven.
al behoorlijk zitten graven in het forum, misschien toch gemist.

Maar sinds een paar dagen hebben we zonnepanelen. Ben goed voorgelicht, dus in theorie snap ik het wel. Maar hoe zit het nu met de Lyndis meter. Deze registreert dmv 3 afleesstanden. De eerste 2 is voor hoog en laag tarief. Ik heb nu gemerkt dat de 3de dus bijhoudt wat de teruglevering is.

De installateur heeft me uitgelegd hoe het werkt met salderen, maar ik wil toch graag weten hoe dit gaat. Anders oogpunt.

Hoe ik het begrijp is dat al mijn overschot richting Eneco gaat. Dus dat loopt de 3de meter op.
Hiermee maak ik een buffer dat ik weer gebruik tijdens de maanden dat de opbrengsten van de zonnepanelen minder zijn. Kortom ik vraag dan meer energie van Eneco en deze 'komt uit mijn buffer'.

Kortom moet ik aan het einde van het jaar mijn 'opgebouwde buffer' teruggeven aan Eneco dat dit van mijn totalen wordt afgehaald? Want ik zie mijn teruggaaf namelijk niet terugkomen in de tussenstanden van mijneneco.

Dank je
Reputatie 7
Badge +6
@Chris Kelly

Zoals LeonvB al aangeeft staat op de electricitetsmeter bij de teruglevering alleen de opwekking die je zelf niet gebruikt hebt.
Reputatie 7
Badge +7
Beste Folkert,

We hebben zonnepanelen met een eigen trackker.

Hoe kan het dat de eigen tracker aangeeft dat er in
nov 2013 84,2  en in
dec 2013 84,4 Kwh

stroom is opgewekt en in mijn verbruiktoverzicht staat als teruglevering van 1-11-2013 tot 1-1-2014 

94 Kwh

Wordt de stroom die je gelijk gebruikt gedurende het opwekken daar vanaf getrokken?

Kan je hier enigen uitleg over geven?

Met vriendelijke groeten,


Kimmo


je geeft zelf het antwoord al 🙂
Reputatie 3
Badge
Opgewekte stroom die je verbruikt in huis gaat niet door je meter, dus die wordt ook (gelukkig) niet gezien en dus niet getoond bij je verbruiksoverzicht. Je werkelijke verbruik is dus je verbruik volgens de meter plus je opwek, minus je teruglevering.
Reputatie 2
Beste Folkert,

We hebben zonnepanelen met een eigen trackker.

Hoe kan het dat de eigen tracker aangeeft dat er in
nov 2013 84,2  en in
dec 2013 84,4 Kwh

stroom is opgewekt en in mijn verbruiktoverzicht staat als teruglevering van 1-11-2013 tot 1-1-2014 

94 Kwh

Wordt de stroom die je gelijk gebruikt gedurende het opwekken daar vanaf getrokken?

Kan je hier enigen uitleg over geven?

Met vriendelijke groeten,


Kimmo
Nee hoor als je een slimme meter hebt heb je geen teruglever meter meer nodig. De slimme meter heeft al 4 telwerken net zoals alle nieuwe digitale meters die ook 4 telwerken hebben.

Als je een slimmemeter hebt dan hoef je toch geen teruglevermeter meer te hebben?!
Ken dat ding niet eens... of is dat een slimmemeter?
Reputatie 3
Badge +1
Als je een slimmemeter hebt dan hoef je toch geen teruglevermeter meer te hebben?!
Ken dat ding niet eens... of is dat een slimmemeter?


Het kan zeker geen kwaad om af en toe in de meterkast te kijken of je dezelfde meterstanden ziet ;-)Kijk dat bedoelden we dus, want nogmaals dat is de basis voor afrekening.
Ook ik controleer bv de weergave van Toon met de originele meters, puur voor controle.
Reputatie 2
Badge
Dat er betere systemen zijn om je opbrengst te monitoren is buiten kijf, maar hier hadden we het over het monitoren van de originele meters van je leverancier, die als het op afrekenen aankomt wel even belangrijker zijn. Die bepalen uiteindelijk de aanslag op je portemonnee.
Dus af en toe een blik in de werkkast werpen is zo slecht nog niet en wil je monitoren hoe je panelen op je dak het doen dan zijn daar dus betere mogelijkheden voor, maar volgens mijn gegevns stond dat verder hier niet ter discussie.............


Via Enelogic kun je ook heel goed de originele meters monitoren, want de meterstanden worden op deze site weergegeven. Per dag/maand of jaar staat per type meter de begin en eindstand. Het kan zeker geen kwaad om af en toe in de meterkast te kijken of je dezelfde meterstanden ziet 😉
Je hoeft toch ook niet precies te weten hoe je meters werken als je zonnepanelen op je dak laat leggen. Het belangrijkste is dat je zonnepanelen hun werk goed doen.

Je kunt het trouwens zelf controleren op verschillende manieren. Ik doe dat zeker niet via mij meters, maar door een koppeling van de omvormer naar de website pvoutput. De slimme meters laat ik tegenwoordig trouwens uitlezen door Enelogic. Dan kan ik via hun website precies zien hoeveel kWh ik gebruik en hoeveel mijn panelen teruggeleverd hebben (ik kijk dus vrijwel nooit meer in de meterkast). Deze werkt veel beter dat het dashboard van Eneco waar je nog steeds niet je teruglevering van de zonnepanelen te zien krijgt.Dat er betere systemen zijn om je opbrengst te monitoren is buiten kijf, maar hier hadden we het over het monitoren van de originele meters van je leverancier, die als het op afrekenen aankomt wel even belangrijker zijn. Die bepalen uiteindelijk de aanslag op je portemonnee.
Dus af en toe een blik in de werkkast werpen is zo slecht nog niet en wil je monitoren hoe je panelen op je dak het doen dan zijn daar dus betere mogelijkheden voor, maar volgens mijn gegevns stond dat verder hier niet ter discussie.............
Bedankt voor je reactie Reinoud. Ik zal eens kijken op de website van Enelogic!
Reputatie 2
Badge
Je hoeft toch ook niet precies te weten hoe je meters werken als je zonnepanelen op je dak laat leggen. Het belangrijkste is dat je zonnepanelen hun werk goed doen.

Je kunt het trouwens zelf controleren op verschillende manieren. Ik doe dat zeker niet via mij meters, maar door een koppeling van de omvormer naar de website pvoutput. De slimme meters laat ik tegenwoordig trouwens uitlezen door Enelogic. Dan kan ik via hun website precies zien hoeveel kWh ik gebruik en hoeveel mijn panelen teruggeleverd hebben (ik kijk dus vrijwel nooit meer in de meterkast). Deze werkt veel beter dat het dashboard van Eneco waar je nog steeds niet je teruglevering van de zonnepanelen te zien krijgt.

Ook wij hebben trouwens dubbeltarief en ook voor ons is het geen enkel probleem om in het weekend de wasmachine te draaien en de vaatwasser na 23u. Het levert inderdaad niet veel op, maar we hebben het thuis en het is prima zo.
Het is me nu duidelijk. Bedankt voor de reacties, de meeste dan; mij 'terecht wijzen' op het feit dat het mij toch nog niet helemaal duidelijk was is niet nodig geweest. En over dat hoog-laag, voor die 5 euro doe ik het wel hoor, zoveel moeite kost het mij niet om in het weekend de wasmachine te draaien en de vaatwasser na 23u.
Reputatie 7
Badge +7
Voordat je iets aanschaft ( zonnepanelen) , kijk je toch zeker wel of het iets opleverd.
en hoe het werkt en hoe je het kan controleren of het werkt en iets opleverd .
of je hebt te veel centen en weet niet wat je er mee moet doen.!
ik heb nog wel een leeg potje pffft.
Reputatie 3
Badge +1
Hoi Stan,

Je vergeet nog een 0 het mz 0,092.
UIteraard weet je het wel, maar het staat in je reactie slordig, daarom noem ik het toch nog even.


Herstel: 0,092 per kWh!

Bedankt Ton:o

Reageer

    Cookiebeleid

    Wij gebruiken cookies om uw bezoekers ervaring te verbeteren en te personaliseren. Ga je akkoord, of ga je door op de website dan ga je akkoord met ons cookiebeleid. Meer informatie.

    Accepteren Cookie instellingen