Een kolenvrij Nederland in 2020, waarom dat realistisch is | Eneco Community

Een kolenvrij Nederland in 2020, waarom dat realistisch is

  • 19 november 2015
  • 4 reacties
  • 481 Bekeken

Reputatie 3
  • Oud-communitymanager
  • 72 reacties
Worden kolencentrales steeds meer een blok aan het been van de Nederlandse energiesector? Naar aanleiding van een discussie over dit onderwerp in het NOS Journaal en het NRC Handelsblad gaven we een statement uit. Daarin pleitten we voor een kolenvrij Nederland in 2020. Maar waarom vinden we dat zo belangrijk? We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden in deze zaak op een rij.

Wat is er precies aan de hand?De kolencentrales wel of niet sluiten is een hot item in de media en dat is logisch. De wereld staat aan de vooravond van de klimaatonderhandelingen in Parijs die 30 november beginnen. Daar komt bij dat het kabinet heeft besloten om de doelstelling van 25% broeikasgasreductie in 2020, volgens uitspraak van de rechter in de door Urgenda aangespannen klimaatzaak, uit te voeren. De sluiting van de laatste vijf kolencentrales is een onmisbare maatregel om deze doelstelling van 25% CO2-reductie te halen, aldus een recente analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de duurzaamheidseffecten. Vorige week concludeerde ECN bovendien dat van sluiting van alle kolencentrales betaalbaar en realistisch is. Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor het NOS en het NRC om over dit nieuws te berichten en voor ons om dit statement uit te dragen.

Waarom vinden we het zo belangrijk dat Nederland in 2020 kolenvrij wordt?


De wereldwijde CO2-uitstoot heeft een nieuw record bereikt. Ook in Nederland blijkt dat de CO2-uitstoot in de energiesector stijgt als gevolg van de grotere inzet van kolencentrales. Bovendien loopt Nederland achterop als het gaat om de inzet van duurzame energie. Het is daarom de hoogste tijd dat Nederland en Nederlandse bedrijven leiderschap tonen en hun verantwoordelijkheid nemen door Nederland kolenvrij te verklaren in 2020.

Is het eigenlijk een realistische doelstelling?Jazeker. Het sluiten van alle kolencentrales per 2020 is realistisch. Het leidt volgens ons niet tot problemen met de leveringszekerheid, het is betaalbaar en bespaart bovendien 4 miljard euro subsidie uit die anders was uitgegeven aan het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Twee jaar na ondertekening van het energieakkoord blijkt dat het bijstoken van biomassa tot de duurste vormen is gaan behoren om de duurzaamheidsdoelen te halen. Zelfs wind op zee is goedkoper geworden dan het verstoken van hout in kolencentrales. Het bijstoken van biomassa is niet alleen duur, het draagt ook niet bij aan de energietransitie, innovatie en de opbouw van een nieuwe duurzame energiesector.

Tegenstanders vrezen dat sluiting van kolencentrales in Nederland leidt tot meer import van kolenstroom uit Duitsland. Is dat een terechte angst?Nee. Sluiting van kolencentrales in Nederland leidt niet of nauwelijks tot meer import van kolenstroom uit Duitsland zoals vaak wordt beweerd. Het overgrote deel wordt juist opgevangen door het activeren van gascentrales die nu in de mottenballen staan. Uit een recente analyse van ECN blijkt dat sluiting van alle kolencentrales in Nederland in 2020 leidt tot een vermindering van de stroomproductie in Nederland van 33 TWh. Hiervan zal volgens ECN slechts 9 TWh worden ingevuld door extra import uit omringende landen. Dit betekent dat maar een kwart van de uitgevallen kolenstroom wordt vervangen door import.

Krijgen we in onze ambitie om Nederland kolenvrij te maken ook bijval van andere partijen?Ja, milieu-organisaties en steeds meer bedrijven zien deze maatregel als realistisch en bespreken deze optie. Het lijk misschien niet logisch om een nieuwe kolencentrale te sluiten, maar als je bedenkt dat er nu nieuwe gascentrales worden gesloten die veel schoner zijn, dan is het weer wel logisch. Volgens ECN kost het sluiten van de laatste vijf kolencentrales 16 euro per vermeden ton CO2. En is daarmee één van de goedkoopste maatregelen om 25% broeikasgasreductie in 2020 te halen. De kosten van alternatieve maatregelen zoals CO2-afvang en opslag (CCS) bedragen 60 tot 100 euro/ton CO2 en liggen veel hoger. Een kolenvrij Nederland in 2020 bespaart ons daardoor veel geld. Bovendien brengt het ons land terug in de kopgroep van landen die werken aan het voorkomen van de verdere opwarming van de aarde.

We hebben dit statement nu laten horen via de NOS en het NRC Handelsblad.
Wat gaan we er nu verder mee doen?

Via dit statement roepen we alle partijen van het Energieakkoord op om tijdens de evaluatie van het energieakkoord nieuwe afspraken te maken. Wij blijven het energieakkoord dus steunen en realiseren ons dat sluiting van kolencentrales alleen mogelijk wordt als de betrokken bedrijven worden gecompenseerd voor eventuele financiele schade. Het uitgespaarde subsidiebedrag van 4 miljard kan daarbij worden ingezet. Een deel van dit bedrag kan ook worden ingezet om te voorkomen dat klanten meer gaan betalen en/of door andere duurzame energietechnieken te stimuleren. Vanzelfsprekend dient iedere oplossing te passen binnen de kaders van het mededingingsrecht en de regels van de Europese interne markt.

Bron: Communicatie & Public Affairs Eneco

4 Reacties

Mijn complimenten voor deze duidelijke weergave! Mijn twijfel zit alleen toch wel bij het importeren via de omringende landen. Als de kolenstroom vanuit Duitsland goedkoper is dan het opstarten van een geconcerveerde gascentrale, wat zou dan de medewerker op de handelsvloer van een willekeurig energiebedrijf doen? Vermoedelijk toch de goedkope bruinkolenstroom vanuit Duitsland? Waar ik aan denk is dat alleen de kolencentrales in Nederland sluiten inderdaad voor het Nederlandse klimaatdoel goed is, maar is het niet effectiever voor het millieu om mondiaal de kolencentrales in fases te sluiten?
Reputatie 3
@S.Jelsma, Nederland kan het inderdaad niet alleen, vandaar de VN top. Zie ook https://forum.eneco.nl/groene-stroom-wind-en-zonne-energie-ea-93/de-groene-top-trein-27-november-inhoudelijke-bijdrage-eneco-9864
Duidelijke weergave Diana, maar volgens mij niet helemaal compleet. Ik begrijp niet waarom mensen van energiecentrales geen duidelijke uitleg geven!
Energiecentrales worden aangedreven door stoom (turbine, dynamo). Dit is het kleinste gedeelte van de centrale.
De stoom wordt gemaakt door verhitting met gas. Dit neemt veel ruimte in (koeltorens, schoorstenen, etc.) De restwarmte wordt ook gebruikt voor tuinbouw (Made N-Br.) en stadsverwarming (Breda).
Het gas wordt gemaakt door (redelijk efficiente) verbranding van kolen en "biomassa". Dit is een aparte fabriek naast de centrale, waar je nauwelijks iets uit de schoorsteen ziet komen. Bijprodukten zijn gips, vliegas (voor cement), etc.

Biomassa is een ander verhaal: dat zijn tegenwoordig meestal zogenaamde pellets. Bossen worden gekapt op grote schaal (bijv. Appalachen in USA), het gekapte hout wordt vermalen en geperst tot korrels ( voor een betere verbranding). Deze korrels worden naar Europa verscheept en met Europeese subsidie als "milieuvriendelijk" verkocht. Huisvuil (meestook) e.d. is heel beperkt en niet echt efficient.
Daar zouden we dus onmiddelijk mee moeten stoppen.

Wind- en zonne-energie lijkt een stuk beter, maar vergeet niet dat er heel wat staal gesmolten en bewerkt moet worden voordat het een windmolen is, dat is ook een behoorlijke CO2 uitstoot.
Reputatie 3
Op dinsdag 12 januari 2016 besteden we aandacht aan dit onderwerp. Komen jullie ook meeluisteren en meediscussiëren? https://forum.eneco.nl/actueel-87/feestelijke-ledenbijeenkomst-op-12-januari-2016-kom-ook-9827

Reageer