Verhuizen (1/2): welke brief heeft jouw voorkeur? | Eneco Community

Verhuizen (1/2): welke brief heeft jouw voorkeur?

  • 10 februari 2015
  • 36 reacties
  • 795 Bekeken

Reputatie 2
Badge
Vandaag starten we met een nieuwe ‘Denk mee’ ronde. De opzet is deze keer iets anders dan voorgaande keren. We leggen je twee varianten van een brief voor en vragen je welke brief jouw voorkeur heeft. Het gaat deze keer om een brief die we sturen naar klanten die gaan verhuizen.

Lees onderstaande situatieschets en bekijk daarna de beide brieven (optie A en optie 😎. We zijn benieuwd welke brief jouw voorkeur heeft!

SITUATIESCHETS
Stel: je verhuist van Kerklaan 18 in Vlaardingen naar de Straatweg 391 in Dordrecht. Je krijgt op 23 februari de sleutel van de Straatweg 391. En op 15 maart moet je de sleutel van de Kerklaan 18 inleveren. Je nam op de Kerklaan de producten ‘Garantieprijs Ecostroom lente 13 tot 01-07-16’ en ‘Garantieprijs gas lente 13 tot 01-07-16’ af en wilt op de Straatweg dezelfde producten geleverd krijgen. Op de Kerklaan hangt een normale meter, op de Straatweg weten we niet of er een normale of een slimme meter hangt. Op 10 februari bel je met Eneco om te vragen deze verhuizing te regelen. Na dit gesprek ontvang je één van onderstaande brieven:


Brief - OPTIE ABrief - OPTIE BVRAGEN
Stel dat je zelf in bovenstaande situatie zit.
1. Welke van deze brieven heeft dan je voorkeur, optie A of optie B? Waarom heb je voor deze optie gekozen?
2. Welke informatie verwacht je van Eneco als je gaat verhuizen? Voldoet de brief die je hebt gekozen aan deze verwachting? Waarom wel/niet?

36 Reacties

Ik heb een duidelijke voorkeur voor de "B"-brief.

Een logische opbouw van zaken op het oude adres en daarna wat er op het nieuwe adres gebeurt, dat is prettig om te lezen.

Deze brief is erg to the point en daar houd ik van.

Dat in de B-brief niet meer over het Netbeheer wordt gesproken vind ik prima.
M.i. zit in de A-versie een overkill aan info.
Reputatie 7
Badge +7
Hier ook na het lezen voorkeur voor brief B
zeer duidelijk en recht door zee.

ter aanvulling

(een punt van aandacht is het slimme meter gebeuren.

als er problemen zijn met het uitlezen , wat wel eens voorkomt.
dat het een en ander niet automatisch geschat word.

dan automatisch meterstanden kaart versturen aan klant.)
Reputatie 2
Badge
M.i. zit in de A-versie een overkill aan info.

Bedankt voor je reactie Brandje. Welke informatie uit brief A is volgens jou overbodig? En is de door jou gekozen brief B volledig, of verwacht je daarin nog meer van Eneco rondom een verhuizing? Alvast dank voor je toelichting!
M.i. zit in de A-versie een overkill aan info.

Bedankt voor je reactie Brandje. Welke informatie uit brief A is volgens jou overbodig? En is de door jou gekozen brief B volledig, of verwacht je daarin nog meer van Eneco rondom een verhuizing? Alvast dank voor je toelichting!


Hoi Willem,

A-brief; overbodig:

Het nog apart aanhalen van de reeds bestaande contractvorm en het Netbeheer-verhaal.

B-brief:
Ik vind het meest elementaire daar terug en vind dat eigenlijk voldoende.
Reputatie 4
Badge +5
Ik vind ook optie B de beste keuze. Hier staat alles duidelijk in wat je moet weten voor de verhuizing.
In brief A staat ook informatie wat bij een verhuizing niet nodig is.

Dus optie B kort en duidelijk vertellen wat er plaats vind.
Badge
Ook ik zie in optie B de duidelijkste brief. Goed werk.

Ik heb twee dingen in relatie tot de brief om misschien mee te nemen:

Misschien wat pietluttig, maar de de zin "Fijn dat wij met u meeverhuizen" zou je kunnen aanpassen naar: "Fijn dat wij met u mee mogen verhuizen". Je geeft hiermee de klant nog sterker het 'gevoel' dat jullie het als energiebedrijf waarderen dat de klant opnieuw op Eneco blijft vertrouwen.
Als extra bedankje zou je de klant op het nieuwe adres een leuk kaartje kunnen laten bezorgen met 'Veel plezier met uw nieuwe woning'. Dit maakt de connectie met Eneco nog persoonlijker, waardoor mensen hier eerder over praten met anderen (mond-op-mond reclame).

Tweede punt:
Waarom in de eerste brief al niet direct een meterstandenkaartje meesturen met daarop de datum waarop de meter moet worden opgenomen en eventueel de tekst: 'plak deze kaart op uw meterkast' of 'bewaar deze kaart in uw meterkast'.?
voor mij is de B brief ook de meest duidelijke
(beknopt maar toch helder)
Brief B is duidelijk en bevat voldoende informatie. Is ook net iets informeler. Het ontvangen van de eindnota kan naar mijn idee beter onder het kopje "Wat gebeurt er op het nieuwe adres".
Ook mijn voorkeur gaat uit naar de wat meer zakelijker benadering uit brief 'B'.
De opmerking inde brief 'zorgeloos meeverhuizen'? Laat dat zorgeloos s.v.p. weg, het staat zo badinerend. En de opmerking dat je al zoveel te doen hebt bij een verhuizing hoef je toch echt niet mee te delen aan degene die gaar verhuizen. Hij/Zij wéét het, omdat hij/zij er al middenin zit. Overbodig en teveel van 'kijk ons eens meedenken'. Verder eens met Zidamon.
Absoluut brief B. De situatieschets van brief A is te onduidelijk. er wordt van adres naar adres gesprongen zonder de tijdlijn echt te verduidelijken. Brief B is duidelijker door het te verdelen over adres. Kort maar krachtig.
Toch ben ik geen voorstander van dat "..Fijn dat we.." gedeelte. Iets te kinderachtig voor mijn doen.
Mijn voorkeur gaat uit naar brief B. Het opknippen van de informatie naar het oude en nieuwe adres maakt de brief eenvoudiger te lezen.
Ik zou wel vermelden dat het contract niet wijzigt (garantieprijs ecostroom).
Ik zou ook graag willen weten op welk tijdstip de levering ingaat. Is dat bijv. om 8.00 of tussen 8.00- 10.00.
Reputatie 2
Badge
Brief B is duidelijk en bevat voldoende informatie. Is ook net iets informeler. Het ontvangen van de eindnota kan naar mijn idee beter onder het kopje "Wat gebeurt er op het nieuwe adres".

Bedankt voor je reactie Tonny. Wat maakt brief B voor jou informeler? Kan je specifieke woorden / zinnen noemen die de brief voor jou informeel maken?

Alvast dank voor je toelichting!
Brief B is helder, kort, geeft puntsgewijs aan wat te doen/te verwachten. Laat echter de 'aardigheidjes' weg, er zijn mensen die noodgedwongen verhuizen. 'Fijn' en 'veel plezier' passen dan niet.
Reputatie 2
Badge
Bedankt voor alle reacties tot nu toe. Ik zie dat brief B bij jullie allemaal de voorkeur heeft. Deze brief is duidelijk en volledig, maar jullie zien nog wel verbetermogelijkheden in de toon van de brief.

Mocht je nog niet gereageerd hebben, geef dan nog je mening! Als we veel verschillende reacties van klanten naast elkaar kunnen leggen, kunnen we veel leren en een goede rode draad uit de reacties halen.

Welke brief heeft jouw voorkeur? Bevat deze alles wat je van Eneco verwacht rondom een verhuizing? Welke toon past bij deze brief?
Inderdaad voorkeur voor brief B vanwege de beknopte samenvatting van wat er gaat veranderen
In eenzelfde brief niet wisselen van WE naar WIJ .. eenduidigheid is belangrijk
Reputatie 4
Badge +2
Communitylid Jolande reageerde naar mij een in privébericht. Ik plaats haar reactie hier nog even bij voor de volledigheid:

Hallo,

Ik zou voor brief B kiezen, de opsomming is heel duidelijk en overzichtelijk. Optie A nodigt niet uit om te lezen. Ik vind het alleen jammer dat er in brief A wel over de verplichting van de transportovereenkomst en de voorwaarden en in brief B niet. Ook zou het makkelijk zijn om een meterstandenkaart er gelijk bij te doen.
de suggestie voor een meterstandenkaart bijsluiten vind ik een goed idee
Duidelijk brief B. Deze brief is een nette puntenlijst waarop duidelijk afgestreept kan worden wat gedaan is. Brief A vraagt de lezer tussen de vele woorden de juiste te vinden.
Badge
De indeling van brief B met oud en nieuw adres is beter maar ik zou het wel goed vinden om die bijlage er bij te krijgen. Dan weet ik wie wat doet.
En bij verhuizing een meterstand kaart is handig, normaal zou ik het liever via email krijgen maar bij verhuizing kan het zijn dat het internet nog omgezet moet worden dus dan een kaartje.
Brief B is duidelijk en bevat voldoende informatie. Is ook net iets informeler. Het ontvangen van de eindnota kan naar mijn idee beter onder het kopje "Wat gebeurt er op het nieuwe adres".

Bedankt voor je reactie Tonny. Wat maakt brief B voor jou informeler? Kan je specifieke woorden / zinnen noemen die de brief voor jou informeel maken?Alvast dank voor je toelichting!


Brief A voelt formeler, dit komt door het opsommen van de contracten.
Dit maakt het zakelijker. Noodzakelijk zijn deze gegevens niet bij verhuizing. Daarmee bedoel ik ook het nog eens aanhalen van het Stedin contract.
Brief A is opgesteld met voornamelijk het chronologische tijdpad van Eneco in gedachten, wat doet Eneco wanneer.
Brief B ligt dichter bij de gedachtegang van de klant, wat nog te doen / regelen op het oude adres en wat op het nieuwe adres.
Brief B zal daarom de voorkeur van de klant genieten.
Persoonlijk vind ik het prettig dat u in beide brieven de U-vorm hanteert in plaats van de klant te tutoyeren. De brief is tenslotte afkomstig van een bedrijf aan zijn (gewaardeerde) klant en niet aan een bekende of familielid.
B, heeft ook mijn voorkeur.
Verder lijkt mij het verstandig om ook de klant te bedanken:
Bedankt dat wij met u mee mogen verhuizen. (Het mes snijd immers aan 2 kanten.)

Wat voor mij achterwegen kan blijven is de gratis verhuisservice: bestaat toch uitsluitend uit administratieve wijziging.
ik betaal toch voor de levering van energie, ook al verhuis ik. Eneco heeft zijn tarieven daar op afgesteld.
Beter vermelden dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht.
Ik vind brief B kort en duidelijker dan brief A. Ik heb weinig toe te voegen aan de verschillende gemaakte goede opmerkingen over de inhoud van brief B. Wel vind ik het belangrijk om te vermelden dat de Garantieprijzen Ecostroom en gas lente 13 tot 01-07-16’ gehandhaafd blijven.

Hoewel het een commercieel aspect is, vraag ik mij af waarom het niet mogelijk is om op het moment van de verhuizing een nieuwe contractprijs vast te stellen. Temeer, omdat de prijzen de laatste tijd lager liggen dan in het voorjaar van 2013 lijkt dit mij een positief gebaar tegenover een trouwe klant die er voor kiest om klant te blijven van Eneco. Vaak wordt een verhuizing aangegrepen om van energieleverancier te veranderen en over te stappen naar een concurrent. Als iemand besluit niet over te stappen mag daar van de kant van Eneco best iets tegenover staan.
Duidelijke voorkeur voor B: helderder, gestructureerder, moderner.

Reageer