Aansluittabellen CV-ketels | Eneco Community

Aansluittabellen CV-ketels

  • 23 november 2012
  • 8 reacties
  • 4859 Bekeken

Er is veel onduidelijk over welke CV-ketels goed met Toon kunnen samenwerken en hoe die moeten worden aangesloten.
Daarover is nergens informatie te vinden. In een aantal topics heb ik gewezen op de info die Essent verstrekt bij zijn e-thermostaat.
"link verwijderd conform huisregels"
Kan Eneco voor Toon ook zo'n overzicht maken en publiceren?

Reageren op dit topic is niet mogelijk. Heb je een vraag? Maak dan een nieuw topic aan.

8 Reacties

Reputatie 3
Badge
Hoop dat je link mag blijven. 😉 concurrentie he... Ik ben ook benieuwd. Ik heb in een ander topic al gevraagd naar de herrie die mijn cv maakt sinds aansluiting toon ( en bij koud weer) maar ben er nog niet achter. toen begon ik te denken... wat als mijn cv vervangen moet worden. welk merk werkt met toon.
Reputatie 2
Badge +1
@Toon Econoom

De link in je bericht heb ik conform de huisregels verwijderd.
Je vraag heb ik uitgezet, als ik meer weet dan laat ik je dat weten!
Uit het bericht hierboven kan worden afgeleid dat ik de huisregels van het forum heb overtreden. Aangezien dat voor mij op dit forum ernstige gevolgen kan hebben, wil ik mij daartegen kunnen verdedigen.
Door je niet te houden aan de Huisregels en Gedragsregels riskeer je ontzegging van de toegang tot het Eneco Forum.


Omdat nergens is vermeld op welke wijze en bij wie bezwaar kan worden aangetekend, richt ik mij expliciet tot de Community manager.

Als mij zo’n ernstig verwijt wordt gemaakt, mag op zijn minst verwacht worden dat het genomen besluit wordt gemotiveerd (Motiveringsbeginsel).
Nu wordt volstaan met "link verwijderd conform huisregels". Het is mij volstrekt onduidelijk welke regel ik nu eigenlijk heb overtreden.

Bij de huisregels staat vermeld welke berichten verboden zijn op grond van hun inhoud.
Verboden berichten
Het is verboden berichten op het Eneco Forum te plaatsen die:

• racistische of discriminerende uitingen bevatten of provocerend zijn;
• pornografisch of seksueel getint zijn;
• scheldwoorden bevatten, agressief of bedreigend zijn;
• onwaarheden bevatten;
• niets met het beoogde onderwerp te maken hebben of respectloos zijn richting andere gebruikers of richting de Communitymanager of Moderator;
• links naar commerciële sites bevatten, tenzij dergelijke links bijdragen aan de discussie;
• links naar illegale sites (zoals downloadsites) bevatten;
• advertenties bevatten of commerciële of non-commerciële bedrijven, organisaties, producten en/of diensten promoten (waaronder sluikreclame);
• in overdreven mate voorzien zijn van vette of cursieve tekst of leestekens, hoofdletters en/of smileys;
• medewerkers van Eneco bij naam noemen of benamingen bevatten die verwijzen naar medewerkers van Eneco; en/of
• persoonlijke gegevens (van derden) bevatten zoals naam, telefoonnummer, klantnummer, privéadres of e-mailadres.


M.b.t. “links” is een tweetal verboden opgenomen. Heb ik nu tegen één van die twee verboden gezondigd?

In mijn openingspost heb ik opgemerkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over welke CV-ketels goed met Toon kunnen samenwerken. Ook na veel zoekwerk heb ik informatie daarover niet kunnen vinden op de website van Eneco noch op dit forum.
Bij mijn zoektocht op internet heb ik gevonden hoe Essent dit voor hun product, de e-thermostaat heeft aangepakt. Mijn vindplaats heb ik geadstrueerd met een link naar het betreffende document. Volkomen legale technische informatie die op geen enkele wijze als commercieel kan worden aangemerkt. Bovendien draagt die link zelfs in hoge mate bij aan de discussie die over het betreffende onderwerp in dit topic en in andere topics op dit forum wordt beoogd en gevoerd.
Het gaat hier om specifieke technische informatie die bepalend kan zijn voor de goede werking van Toon als thermostaat.
Ik begrijp werkelijk niet waarom de door mij gebruikte link leidt tot een verboden actie (handelen in strijd met de regels) en een reden kan zijn om mij de toegang tot het forum te ontzeggen.

Wat mij overigens steeds meer begint op te vallen, is dat veel vragen/opmerkingen m.b.t. het functioneren van Toon de laatste tijd niet meer direct worden beantwoord, maar uitgezet moeten worden. Meestal hoor je ondanks de gedane belofte dan niets meer terug.

In dit verband wil ik er op wijzen dat de informatie die door mij, maar ook door anderen op het forum wordt gevraagd, gewoon beschikbaar moet zijn en wel openlijk op de website van Eneco.

Aangezien u van uw kant wijst op regels, wil ik u nadrukkelijk wijzen op Algemene Voorwaarden voor Toon®️ van Eneco, waar in artikel 6.2 is bepaald
De aanschaf van Toon, het gebruik van het Abonnement en de Diensten en het verrichten van Servicewerkzaamheden vereist een geschikte Cv-ketel in de woning die direct via Cv-draden kan worden aangesloten.
Eneco verschaft de Contractant via de website van Eneco (https://www.eneco.nl) informatie over wat als geschikte Cv-ketel kan worden aangemerkt.


Voor alle duidelijkheid: dit is niet facultatief, maar imperatief.

Tot slot verzoek ik u bij de beantwoording aan te geven op welke wijze en bij wie ik in beroep kan gaan, als u uw beslissing handhaaft en bevestigt dat ik mij heb schuldig gemaakt aan overtreding van de regels op dit forum.
Badge
@Toon Econoom

Ik reageer graag op je bericht. Ik haal daar 2 onderwerpen uit:
1. verwijdering link o.b.v. de huisregels
2. terugkoppeling op vragen/opmerkingen over Toon

Betreft de verwijdering van de link:
Laat ik allereerst voorop stellen dat je een goed onderwerp hebt aangehaald. Ik kan je laten weten dat Joep direct na jouw plaatsing, je vraag heeft uitgezet bij het Toon-team van Eneco.

In je topic had je een link geplaatst naar een productsheet inclusief tabel van een concurrerende energiemaatschappij. Ik ben het met je eens dat het als voorbeeld goed de inhoud van jouw topic ondersteunde. Maar in onze optiek is en blijft het een link naar commerciële inhoud en dat staan we volgens de huisregels niet toe. Daar zijn we zo consequent mogelijk in. We willen namelijk o.a. misbruik voorkomen. Daarmee zeg ik absoluut niet dat jij het misbruikt, integendeel! Maar als voorbeeld wil ik voorkomen dat andere forumleden dit te pas en te onpas gaan gebruiken en zich vervolgens beroepen op een topic waarin we het eerder gedoogd hebben.

Ik lees in je reactie ook over een eventuele ontzegging van toegang tot het forum. Dat zal niet zo zomaar gebeuren tenzij iemand echt buiten het boekje gaat. Dus we blijven je graag hier terugzien.

Betreft terugkoppeling over Toon:
Je geeft aan dat vragen/opmerkingen vaak niet meer direct worden beantwoord en dat terugkoppeling vaak niet volgt. Ik kan je in ieder geval vertellen dat Joep en Folkert veel van Toon weten. Ze beantwoorden hier zoveel mogelijk alle vragen en opmerkingen van de forumleden. Wat we wel merken is dat de opmerkingen steeds gedetailleerder en specialistischer worden. Joep en Folkert hebben niet altijd àlle kennis paraat. Zij zetten dan de vraag of opmerking in kwestie uit binnen het Toon-team. Soms wordt het zo specifiek dat we dan liever via de telefoon contact opnemen met de klant.
Daarnaast komt bijv. een wens of suggestie voor Toon op de lijst terecht. Ik wil heel graag op het forum inzichtelijk maken wat we gaan doen en wat prioriteit krijgt. Dat overleg ik nog met het Toon-team. Dat is wat mij betreft ook een vorm van terugkoppeling.

Als je mij voorbeelden aan kan dragen waar de terugkoppeling niet goed plaatsvindt, wil je me dat dan via een persoonlijk bericht laten weten?

Ik hoop dat mijn reactie je een beter gevoel geeft over de aangekaarte zaken.

Groeten,

Marijn
Reputatie 2
Badge +1
@Toon Econoom

Ik heb inmiddels een terugkoppeling ontvangen op je vraag.
De monteurs van Toon maken gebruik van een aansluittabel die continue wordt bijgewerkt op basis van de ervaringen van de monteurs. Omdat de tabel steeds wordt bijgewerkt en omdat Toon alleen maar geïnstalleerd wordt door de monteurs zelf is deze aansluittabel niet beschikbaar voor klanten. Wellicht dat dit in de toekomst verandert, maar daar is nu nog niks concreets over te zeggen.
Jammer dat mijn verwijzing nu zo verdraaid wordt, dat het toch gerekend kan worden tot de verboden. In mijn link zat in het geheel geen productsheet, maar uitsluitend de aansluittabellen, d.w.z. pure technische informatie. Geen enkele commerciële inhoud met productbeschrijving van een alternatief product van een concurrerende energiemaatschappij.
Iedere zichzelf respecterende thermostaatleverancier verstrekt zo’n aansluittabel.
Ik had ook kunnen verwijzen naar die van Honeywell om maar wat te noemen.
Geen enkele leverancier maakt daar een geheim van. Alleen Eneco zoals ik uit het antwoord van Moderator J. (het bij naam noemen van Eneco-medewerkers is ook verboden) moet afleiden.
Het niet beschikbaar stellen is bovendien in strijd met  de eigen Algemene Voorwaarden, waarin staat “Eneco verschaft de Contractant via de website van Eneco (www.eneco.nl)  informatie over wat als geschikte Cv-ketel kan worden aangemerkt.”

Zo’n aansluittabel is er wel, maar alleen voor monteurs. Wel de monteur die bij mij heeft aangesloten, had er geen. Die wist nauwelijks wat OpenTherm was. Hij heeft de ketelmodule aangebracht in de bekabeling van de thermostaat, maar ik heb de juiste aansluiting in de ketel ingesteld, anders zou die gewoon aan/uit geschakeld zijn.
En ik ben niet de enige met slechte ervaringen over de kennis en kunde van de monteurs m.b.t. CV-ketels.
Veel belangrijker nog is het dat potentiële kopers van Toon zich op de website van Eneco kunnen vergewissen van de geschiktheid van hun CV-ketel voor gebruik met Toon.
Kom nu niet met de mededeling dat het altijd wel kan met aan/uit-schakeling, want dat kan zelfs de simpelste thermostaat.
Als je duurzaam wilt stoken, moet je gebruik maken van opentherm-communicatie tussen ketel en thermostaat. Dat is wat de (potentiële) Toongebruikers willen weten.

Deze protectionistische en paternalistische opstelling van Eneco past totaal niet in de 21ste eeuw. Als je op zo’n wijze je product moet beschermen, dan heb je er zelf wel heel weinig vertrouwen in.
Dit is de eeuw van openheid, waarin je je niet meer kunt verschuilen achter vage bewoordingen. Via internet valt tegenwoordig alles te controleren.
Nog niet zolang geleden, op 21 september j.l. heeft EnecoNieuws gemeld: “Nu ook op Twitter: Jeroen de Haas, CEO Eneco: @JFdeHaas”.
Als de top van Eneco de kracht van Internet en Sociale Media onderkent, dan verbaast het mij hogelijk dat de werkvloer zo halsstarrig blijft vasthouden aan werkwijzen en klantbejegening zoals gebruikelijk in de 80-tiger jaren van de vorige eeuw.
De klant van nu is niet dom en wil ook niet meer dom gehouden worden.

Nu de oorspronkelijke beslissing om mijn link te verwijderen is gehandhaafd en ik mij dus schuldig heb gemaakt aan overtreding van de regels op dit forum, wil ik mij daartegen verweren en ik wil mijn zienswijze m.b.t. de aansluittabellen voor CV-ketels graag voorleggen aan het hoger management van Eneco.
Bedankt Toon Econoom, dit artikel heeft mij veel geholpen daar ik op dit moment een nieuwe CV ketel moet kopen. Gelukkig dat de tabel van "E" nog steeds op hun site staat, zodat ik weet wat wel en wat niet mogelijk is.
En moet je groot gelijk geven dat dergelijke info ook op de site van "Toon" zou moeten staan.
Nu had ik bijna een nieuwe thermostaat gekocht om dat "Toon" alleen maar aan en uit kon schakelen
Kijk dat is dus een goede zaak!
Welke CV ga je nu kopen? En heb je Toon ook besteld?