Release Notes software updates Toon | Eneco Community

Release Notes software updates Toon

 • 4 februari 2013
 • 1 reactie
 • 3803 Bekeken

Reputatie 7
Badge +6
De handleiding van Toon kunnen jullie hier bekijken.
De open source code van Toon is hier te vinden.

2.1.0 01-11-2012

 • Het boiler communicatie protol is verbeterd hierdoor is het zijn onder andere de relais minder hoorbaar en is er veel meer foutafhandeling aanwezig waardoor doorstoken tijdens communicatie problemen niet meer mogelijk is.
 • De voortgang van de update van de meteradapter wordt nu weergegeven in de systeem applicatie.

 • Als er een firmware upgrade mislukt zal deze update automatisch opnieuw geprobeerd worden.
 • De grafieken van gas en elektra worden netter weergegeven.

 • Er heeft een kleine wifi improvement plaatsgevonden.


 • Toon kan nu omgaan met een 1-letterige netwerknaam


2.2.18 11-12-2012

 • De mobiele dienst Toon op Afstand is beschikbaar als app voor mobiele toestellen gebaseerd op iOS en Android. De apps komen beschikbaar via de Apple App Store en Google Play. Voor andere toestellen is een web app (web portal geoptimaliseerd voor browsers op smartphones) beschikbaar. Toon op Afstand biedt de volgende functionaliteiten: Het bedienen van de Toon thermostaat (komt overeen met het thermostaatpaneel van Toon) Inzicht in huidig (momentaan) stroom- en gasverbruik (komt overeen met informatie op home-pagina van Toon)


 • Verbetering van de reactiesnelheid van de thermostaat bij handmatige bediening. Hierdoor duurt het minder lang voordat het effect merkbaar is van het handmatig verhogen of verlagen van de thermostaat.

 • Gemiddelde verbruik wordt nu gemeten over een week in plaats van over een dag. Hierdoor fluctueert het gemiddelde minder.

 • Mogelijkheid om in de installatiewizard een verborgen wifi-netwerk te gebruiken

 • Mogelijkheid om lange encryption keys te gebruiken Bugfix in wifi verbinding

 • Bugfix in wifi verbinding


2.2.24 22-01-2013

 • Hotfix, met deze fix is het stookalgoritme aangepast, in bepaalde situaties stuurt Toon onterecht de ketel aan.


2.3 11-03-2013

1. Energieverbruik
• Omdat de weergave van het huidige gasverbruik Toon voor veel klanten niet voldoende inzichtelijk was, wordt nu het gasverbruik van vandaag, oplopend over de dag weergegeven. De boven¬kant van de balk wordt rood zodra je meer gas verbruikt dan dat je gemiddeld de afgelopen 7 dagen hebt gedaan.
• Naast het gasverbruik van vandaag geeft Toon door middel van drie vlammetjes een indicatie van de hoeveelheid gas die je op dat moment verbruikt.
• In het gasscherm (bereikbaar via Gas links onderin) staat nu linksboven je verbruik van vandaag in euro’s.
• Om te voorkomen dat de gemeten energiegegevens onjuist zijn, bewaakt Toon nu continu de kwaliteit van de draadloze verbinding met de meteradapter in de meterkast. Via Menu ? Systeem ? Energiemeters geeft Toon op een schaal van 1 tot 5 aan wat de kwaliteit van de verbinding was in het afgelopen etmaal. Als de verbinding aan het eind van de dag veranderd is naar slecht of zeer slecht, dan ontvang je automatisch een bericht. Je kan dan proberen de verbinding te verbeteren door de meteradapter om te draaien of een beetje te verplaatsen. Je ontvangt opnieuw een bericht als de verbin¬ding vervolgens een heel etmaal verbeterd is.


2. Thermostaat
• Het tijdstip van het eerstvolgende programma wordt aangege¬ven in het thermostaatpaneel, onder het huidige programma. Wanneer de cv-ketel alvast stookt voor een volgend programma, verschijnt de tekst “Voorverwarmen”.
• Het vlammetje naast de temperatuur geeft nu aan hoe hard de ketel aan het stoken is. De grootte van het vlammetje geeft aan of de cv-ketel zachtjes, normaal of hard aan het stoken is.
• Het wijzigen van de vakantiestand van de thermostaat is ver¬eenvoudigd.

3. Nieuwe Vergelijk applicatie
Met de Vergelijk applicatie kan je zien hoeveel energie je verbruikt in huis ten opzichte van soortgelijke huishoudens in Nederland. De applicatie is toegankelijk via ? Menu ? Meer ? Vergelijk.
Het stroom- en gasverbruik in de vergelijking is gebaseerd op het door Eneco ingeschatte verbruik van je huishouden. Er wordt gebruik gemaakt van profielgegevens (type woning, bouwperiode woning, oppervlakte woning, gezinsgrootte) die je zelf opgeeft in de applicatie. Het resultaat van de vergelijking is gebaseerd op onder¬zoek van Milieu Centraal onder 4.000 huishoudens.
De vergelijking is beschikbaar zodra Toon je ingeschatte verbruik heeft ontvangen van Eneco. De applicatie vraagt je toestemming voor het gebruiken van de gegevens. Deze worden vervolgens ge¬anonimiseerd opgeslagen en verwerkt voor de vergelijking. Persoon¬lijke gegevens kunnen daaruit niet worden afgeleid.

4. Overige verbeteringen
• Verbeterde WiFi-connectiviteit bij aanmelden en verbinden met een netwerk.
• Verbetering bij het verwijderen van berichten. Het is nu mogelijk om alle berichten te verwijderen.
• Verbetering bij filter voor file-informatie. De mogelijkheid is toe¬gevoegd om het filter aan of uit te zetten.
• Verder zijn er een serie van kleine algemene verbeteringen in teksten en berichten doorgevoerd

2.3.36 07-05-2013
Hotfix

•Stabilisatie van het service center
•Oplossing bug vakantieprogramma


2.4 24-06-2013

1. Status verbruik

Aan Status Verbruik zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd:
 • In de tab ‘Maand’ wordt de status weergegeven per maand. Met de pijltjes naar links en rechts kunt je door de maanden heen bladeren.

 • De eerste maand, die weergegeven wordt is de eerste kalendermaand na de maand waarin de installatie van Toon®️ heeft plaatsgevonden. De verbruiksgegevens in dit overzicht komen overeen met de Maandgrafieken.


 • Nieuw icoon in statusbalk: Bij een verbruik van meer of minder dan 20% t.o.v. het ingeschatte jaarverbruik, zag je in de statusbalk een uitroepteken in een grijze driehoek. Dit werd door veel gebruikers gezien als een technische fout. Met het nieuwe icoon(rode duim met uitroepteken) is dit opgelost.


2. Ingeschat verbruik Stoom en gas in grafiek

De grafiek ‘Ingeschat verbruik’ Stroom en Gas is op
verschillende punten verbeterd:
 • Bij een update van het Ingeschat verbruik wordt de rode curve ‘Ingeschat verbruik’ in zijn geheel aangepast vanaf het moment dat de jaarnota is ontvangen of vanaf de installatie van Toon. Dus met terugwerkende kracht zie je nu een aanpassing van het ‘Ingeschat verbruik’. Voorheen liet de curve een knik zien.


3. Inzicht in je gasverbruik

In de vorige software update is de indicator voor gasverbruik
van vandaag aangepast. Om uw gasverbruik per
dag nog eenvoudiger te kunnen aflezen zijn de volgende
verbeteringen doorgevoerd:
 • Het gasverbruik wordt niet langer in liters getoond maar in m3.
 • Meer dan gemiddeld verbruik kleurt nu donkerblauw in plaats van rood.
 • De blauwe balk heeft nu ook dezelfde breedte als de indicator bij Stroom.
 • Het witte streepje tussen de gekleurde blauwe balken geeft het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen aan.


4. Overige verbeteringen/bugfixes


 • Opstarten Toon: de totale opstartprocedure is versneld, opstartschermen zijn minder technisch en het zwarte scherm tijdens het opstarten is verkort.
 • Kleine verbeteringen zijn doorgevoerd bij het tonen van energiegegevens en thermostaatprogramma’s.
 • User Interface Display: [LIST=1]
 • Vanuit software update-bericht directe link naar updateknop (onder ‘Software’) zodat u direct kunt updaten.
 • Na een geslaagde update zie je een splash screen met informatie over de update. Wat is nieuw en wat is verbeterd?
 • Resetbutton geplaatst, zodat display minder snel teruggezet wordt op fabrieksinstellingen.

 • WiFi/internet:
  1. Een lege WiFi-netwerklijst bij gebruik van een Sitecom router.
  2. Verbindingsproblemen met een Apple Time Capsule router.
  3. Onterechte melding dat er geen verbinding is met het Service Centre, waardoor er o.a. geen weersinformatie getoond wordt.
  [/list]

  2.5 17-09-2013

  Storingsindicator:
  Bij een storing aan de verwarming, energie meters of de internetverbinding laat Toon dit zien middels een
  uitroepteken rechtsboven in de statusbalk. Via dit uitroepteken komt u in het Overzicht scherm waar meer te vinden is
  over de betreffende storing.

  Overige verbeteringen en oplossingen voor problemen:

  •De thermostaat-tab in het Systeemmenu heet nu ‘Verwarming’.
  •Energiegegevens:
  -Stroomverbruik na overstap naar dubbeltarief wordt nu meteen juist weergegeven.
  -De indicator van de verbinding met de meteradapter gaf de eerste 24 uur na installatie altijd 5 sterren aan. Dit is
  aangepast. De indicator blijft nu na installatie grijs en toont pas na 24 uur de kwaliteit van de verbinding.
  Toon heeft deze tijd nodig om de stabiliteit van de verbinding met de meteradapter te bepalen.
  •Internet: er kan nu probleemloos naar een ander draadloos netwerk geswitcht worden.
  •Deelname aan onderzoek: Eneco voert regelmatig onderzoek uit onder Toon klanten. U wordt hiervoor via e-mail uitgenodigd. Om uw deelname eenvoudig te kunnen bevestigen hebben we een extra instelling toegevoegd.

  Software 2.5.14 7-10-2013

  Oplossing temperatuurverschil (Toon met productnummer 6500-1200-4901)

  Software 2.5.18

  Bugfix voor onderstaande problemen:

  - Gasverbruik op homescherm blijft optellen
  - Stroomverbruik op homescherm blijft hangen
  - Maandverbruik niet beschikbaar in Status Verbruik
  - Scherm reageert niet

 • Reageren op dit topic is niet mogelijk. Heb je een vraag? Maak dan een nieuw topic aan.

  1 Reactie

  Reputatie 7
  Badge +6
  2.6.24

  1. Nieuw: Vergelijk met anderen

  Op Toon kan je dagelijks zien hoe je verbruik zich
  verhoudt tot het verbruik van andere Toon-gebruikers.
  Je stroom- en gasverbruik wordt vergeleken met
  soortgelijke huishoudens. Zo krijg je nog beter inzicht in of je
  veel of weinig energie verbruikt.
  Ook kan je specifiek vergelijken met vrienden die ook een
  Toon hebben, door ze via Toon uit te nodigen. Zo kan je
  eenvoudig zien wie van je vrienden zuiniger is. De
  grafieken geven extra inzicht. Hiermee zie je snel hoe
  je verbruik verloopt ten opzichte van gemiddelde en
  zuinige huishoudens. De grafieken geven zo ook inzicht
  in hoeveel er mogelijk nog te besparen is.

  De handleiding van Vergelijk kan je hier vinden.

  Nieuwe instelling voor klanten in regio’s met afwijkende
  daluren voor laagtarief

  De specifieke tijden waarop de stroommeter omschakelt
  naar laagtarief verschillen per regio en kunnen per
  netbeheerder verschillen. Standaard daluren (periode
  waarin laagtarief wordt berekend) gelden doordeweeks
  van 23.00 tot 7.00 uur. Heb je een analoge meter in
  een regio waar andere daluren gelden (van 21.00 uur tot
  07.00 uur)? Je kan dit handmatig wijzigen. Het wijzigen
  heeft alleen invloed op de weergave van meetgegevens

  Verbeterde hulp bij storingen
  Bij een verbroken internetverbinding was het soms niet
  duidelijk wat het probleem was. Dat is verbeterd. De
  WiFi-indicator dient niet langer als storingsindicator.
  Bij slimme meters is het aansluitschema net iets anders
  dan bij analoge meters. Het systeemoverzicht liet dat
  verschil niet zien. Dat kon verwarrend zijn bij problemen
  met de slimme meter. Toon laat in het systeemoverzicht
  nu een apart aansluitschema zien bij slimme meters.
  Zonder koppeling met de meteradapter kan Toon geen
  energieverbruik meten. Het systeemoverzicht laat een
  aparte melding zien als Toon niet gekoppeld is met de
  meteradapter.

  Bugfix
  Er is een klein aantal klanten die sinds 2.5.18 last hebben van een afwijking in de temperatuur. Dit is opgelost in in deze update.

  2.6.33


  Release notes versie 2.6.33 (met MA firmware)

  Oplossingen voor problemen:

  - Stabiliteitsverbetering ter voorkoming van scherm op Toon dat even niet reageert

  - Verbetering van communicatie met de meteradapter en uitlezen van de meters

  - Nieuwe firmware voor meteradapter met productnummer 4700 (DSMR 4.0 compatible)