Verbruik inschatting | Eneco Community

Verbruik inschatting

  • 13 maart 2018
  • 8 reacties
  • 377 Bekeken

Zojuist updat binnen van de Eneco app. Je zou dan nu je ingeschatte verbruik moeten zien wanneer je koppelt met je toon app. Nu zie ik alleen mijn totaal budget voor de maand in Euro’s, maar wat ik wil zien, net als voorheen, is de inschatting per maand in KwH en m3. Dan weet ik hoe mijn verbruik zich verhoudt tot de inschatting. Dan weet ik hoeveel ik nog kan gebruiken die maand om te kunnen besparen. Iedereen die ik spreek mist die optie al heel lang. Waarom heeft Eneco die optie weggehaald. Wil Eneco wel dat ik bespaar of juist niet? Want minder inzicht is minder kans op goed monitoren en minder kans om te besparen. Wie wil ook het inzicht terug?

8 Reacties

Hoi JPP,

Bedoel je dat na toestemming koppeling met Toon dit onderscheidt op Toon®️ weg is?Of bedoel je dat hier het onderscheidt weg is:

Nee beide gevallen bedoel ik niet, want ik wil per produkt inzage hebben in hoe mijn verbruik zich verhoudt tegen de inschatting en dan niet in euro’s maar in m3 en kWh. Dan kan ik het echt volgen. Een totaalbudget zegt ne niet zoveel over het verbruik per produkt in verbruikseenheden. En omdat dat voorheen wel kan vermoed ik dat Eneco helemaal niet wil dat ik bespaar.
Hoi JPP,

Kijk dat hoor ik graag. Ook ik budgetteer op m3 en kWh.
Daarom in de Toon®️ weergave klik ik dan op het grafiekje en heb dan beiden keuzes in samenhang met de rode lijn (ingeschat verbruik).
Hallo Ton,

Ja die rode lijn is er inderdaad nog. Maar niet meer de exacte inschatting in getal. Die rode lijn moet ik zelf nog maar inschatten. En nogmaals: voorheen was dat wel. Waarom deze achteruitgang?
En dan ook nog,, de Toon app heeft niets meer van ingeschat verbruik. En dat was voor heen wel.
Hoi JPP,

Je hebt gelijk uiteraard qua getal.
Dat is weg, al in januari 2017.

Sinds die tijd maak ik me boos en ijver om het geschatte jaar verbruik zichtbaar terug te
krijgen. Daar is wel al een toezegging voor gedaan, maar daar bleef het voorlopig bij.

Of wat jij wilt ooit terug komt? Ik betwijfel het......
Ik mis m ook. Nu is het net alsof Eneco niet wil dat je in de gaten kunt houden of het klopt of je echt wel bespaart.
Ik mis m ook. Nu is het net alsof Eneco niet wil dat je in de gaten kunt houden of het klopt of je echt wel bespaart.
Geen enkel probleem meer, na veel soebatten met Eneco/Quby is het in een volgende versie weer terug.
Dus nog even geduld.

Reageer