Schatting verbruik Toon | Eneco Community
vraag

Schatting verbruik Toon

  • 7 februari 2019
  • 22 reacties
  • 327 Bekeken

Badge
Ik heb inmiddels bijna 7 jaren ervaring met Toon en een van de weinig overgebleven voordelen van deze “slimme” thermostaat is dat met de koppeling aan een slimme meter het ingeschat verbruik dicht bij de werkelijk zou kunnen liggen. Maar het tegendeel is inmiddels waar. Ik heb over die zeven jaren een excel weekblad gemaakt op basis van de werkelijke cijfers/gegevens per maand. Het gewogen gemiddelde over zes januari-maanden bedraagt 233m3. Eneco/Toon schat mijn verbruik doodleuk in op 165. Of te wel een verschil van 68 over een enkele maand. Zo blijf ik achter de feiten aan holen. Het callcenter dat overigens bemand wordt door externen zonder een binding met Eneco kon ook geen verklaring vinden; laat staan een oplossing. Uiteraard beschik ik over de meest recente software-versie.
Mijn oproep aan Eneco is in deze de verantwoordelijkheid te pakken en een adequate oplossing te bieden.

22 Reacties

Houd in gedachten dat jaarlijks je verbruik wordt geschat op basis van je laatste jaarnota terugrekend naar een volledige jaar. Juist deze manier schept nog wrl eens verwarring.

het komt er op neer dat het ingeschatte altijd wat hoger ligt dan de werkelijke. Daarbij rekend eneco dit terug. In de wintermaanden ligt het ingeschatte dus hoger dan in de zomer.
Badge
Toon/Eneco geeft eens per jaar een advies over het maandelijks termijnbedrag op basis van de gegevens van de afgelopen jaarnota’s. Vervolgens maakt Eneco/Toon elke maand een schatting van het verbruik. Dit verbruik zet men af tegen het werkelijk verbruik; waarna al dan niet een duimpje verschijnt . Mijn ervaring is dat nog al eens afwijkt en dat ik om die reden mijn maandbedrag naar boven toe heb aangepast. Met €25,00 meer. Dat mag je verwachten dat vervolgens de lijndiagram van het komend ingeschat verbruik zich daaraan aanpast. Het tegendeel is evenwel waar. Mijn directe vraag is of die lijndiagram een weerslag is van hetgeen ik maandelijks betaal of wat ik maandelijks verbruik. Een simpel rekenprogramma kan die twee aan elkaar verbinden.
Badge
Die gedachte neem ik uiteraard mee. Ik kijk naar het werkelijk gebruik over de maand januari van de afgelopen zes jaren. Het terugrekenen naar de zomermaanden heeft een relatie met de vaststelling van mijn maandbedrag maar niet met het te verwachten verbruik in een maand.
Reputatie 5
Badge
@C.P.M. van Elteren

Ik heb de topics samengevoegd zodat het overzichtelijker is.Toon vergelijkt je energieverbruik met het door Eneco ingeschat verbruik. Je ingeschat verbruik is grotendeels gebaseerd op het verbruik van voorgaande jaren.Waar ik wel achter ben gekomen is dat je Toon geen rekening houdt met de verhoging van je maandbedrag. Ik heb de verbruiksgegevens aangepast en doorgestuurd naar je Toon. Deze zijn binnen 24 uur zichtbaar.

Heb ik je zo voldoende geïnformeerd?

Groet,
Emel
Badge
Dag Emel; bedankt voor je reactie; jouw mutatie is inmiddels verwerkt. Maar volgens mij in tegengestelde richting. Zie bijgaande foto’s.

Reputatie 5
Badge
@C.P.M. van Elteren

Goed om te horen dat je de wijziging ziet.
Wat je ziet zijn de ingeschatte waardes gebaseerd op het jaarverbruik over 12 maanden. Hierbij hebben we gekeken naar je termijnbedrag en historisch verbruik over het gehele jaar en dit op elkaar afgestemd zodat je een duidelijk overzicht krijgt. Hieruit concludeer ik dat je in januari meer hebt verbruikt dan is ingeschat, wat op zich niet vreemd is gezien we in het stookseizoen zitten.

Groet,
Emel
Badge
Dag Emel,
ik slaag er maar niet in om bij jou helder te krijgen wat ik nu bedoel. Dat trek ik mijzelf aan in die zin dat ik de oorzaak daarvan bij mij zoek. Daarom nog een poging. Mijn doelstelling is om het ingeschat verbruik zoals weergegeven in onderstaande lijndiagram meer in overeenstemming te krijgen met het werkelijk gebruik dat via mijn slimme meter tot u komt. Dat zou moeten leiden tot een verhoging t.o.v. het verbruik zoals weergegeven op bovenstaande foto.
Mijn gemiddeld jaarverbruik over zes volle jaren is 1110 m3. Uw jongste mutatie geeft evenwel een verlaging van het jaarverbruik aan. Van 1110m3 naar 610m3. En hier raakt u mij kwijt. Hoe kan het zijn dat u mijn ingeschat verbruik verlaagt terwijl het mijn bedoeling is deze te verhogen conform de werkelijkheid en de gegevens die via de slimme meter naar u gaan. Gaarne nog een reactie .

Reputatie 7
Badge +2
@C.P.M. van Elteren

Hartelijk dank voor uw toelichting. Begrijp ik goed dat u bedoelt dat het werkelijk verbruik op Toon afwijkt van hetgeen dat u ziet op op uw slimme meters ? Dat is inderdaad iets anders dan het ingeschat verbruik. Kunt u een recent voorbeeld geven van het verbruikt dat uw meters aangeven en wat Toon heeft gemeten ? Het liefst een volledige maand (bijvoorbeeld januari).

Kan je de externe toegang aanzetten via Menu - Toon support - externe toegang AAN ?

Groeten Chantal
Badge
Dag Chantal; bedankt voor de vlotte reactie. De externe toegang is inmiddels aangezet. Toon geeft aan correct te zijn verbonden met de slimme meter. Ik ga er daarom vanuit dat de de meterstanden daarom juist door Toon worden ontvangen. De huidige van de meter afgelezen stand is 06030.00572. Zie ook foto.
Toon geeft inderdaad een veel te laag ingeschat gasverbruik aan. In januari 2019 was dat 240 m3 werkelijk versus 100 m3 ingeschat. Dat is een veel te groot verschil. Dat niet kan worden verklaard door buitentemperatuur o.i.d.
Gaarne een reactie.

Reputatie 7
Badge +2
@C.P.M. van Elteren

Het verhaal is duidelijk. Ik zie ook dat de meterstanden goed doorkomen op Toon. Er is nogmaals een aanpassing gedaan in het ingeschat verbruik. Kan je controleren of het nu juist aangepast is ?

Groeten Chantal
Badge
Dag Chantal; bedankt maar om 15.56 uur nog niet ontvangen.
Reputatie 7
Badge +2
@C.P.M. van Elteren

Het is eenzelfde aanpassing als mijn collega heeft gedaan. De aanpassing is binnen maximaal 24 uur zichtbaar.

Groeten Chantal
Badge
Dag Chantal en anderen;
Tot op dit moment ( 13 februari; 11.42 uur) heb ik de mutatie nog niet mogen ontvangen. Gaarne aandacht.
groeten Cees.
Reputatie 7
Badge +6
@C.P.M. van Elteren

Dank voor het melden. Ik heb het aangekaart bij de softwarebeheerders, ik zie dat Toon nog steeds rekent met de oude waardes en niet met de nieuwe waardes die wij naar je Toon hebben gestuurd. We komen hier op terug!
Badge
Dag;
hebben de softwarebeheerders inmiddels al een adequate oplossing gevonden .
Reputatie 7
Badge +2
@C.P.M. van Elteren

Er is door de softwarebeheerders een aanpassing gedaan. Het zou nu goed zichtbaar moeten zijn.

Groeten Chantal
Badge
Dag Chantal; er is inderdaad sprake van een doorgevoerde mutatie t.o.v. het laatste Toon-beeld. Maar wij zijn helaas nog geen stap dichter bij de werkelijkheid. Dat geldt voor zowel het ingeschat gebruik van gas als van elektra. Ik stuur je als bijlage mijn verbruiksgegevens van de afgelopen zes jaren. Zo is het gewogen gemiddelde over die jaren voor gas 233m3. Door Eneco wordt aangehouden 190 m3. Die afwijking zet zich het gehele jaar door. Zoals u kunt zien is dat ook van toepassing voor het elektra verbruik. Gaarne een reactie. Want uiteindelijk gaat het bij de inschatting van verbruik om een zo dicht mogelijke benadering van de werkelijkheid.

Badge

Reputatie 7
Badge +6
@C.P.M. van Elteren

Ik heb elektra nu ook voor je aangepast, dit stond niet goed, mijn excuses hiervoor. Het ingeschatte jaarverbruik wordt bepaald op basis van graaddagen, hiermee wordt rekening gehouden met de afgelopen jaren waarvan de meest recente het zwaarst wegen.Het is ook zo dat we een soort van badkuipmodel hanteren. We verdelen het ingeschatte jaarverbruiken over 12 maanden, waarover we het gas en elektraverbruik verdelen. Deze is bij jou als volgt opgebouwd voor het gas, de eerste maand is januari: 195:173:151:108:59:33:23:23:36:82:136:180. Ik heb bij de software ontwikkelaars gevraagd of er rekening gehouden wordt met je verbruik(bij het opmaken van de badkuip) van de vorige jaren, of dat deze voor iedereen hetzelfde is. Ik kom er nog op terug!
Badge
Dag Folkert;
Dank voor de reactie. De door u aangebrachte mutatie ten zien van elektra heb ik inmiddels waargenomen. Ik wacht nog even het resultaat af van het consult bij de software ontwikkelaars over het verhogen van de realiteitsgehalte van de inschatting van mijn gebruik.
Badge
Dag,
Er staat nog een vraag van mij open m.b.t. de maandelijkse voorschotbetaling. Dit voorschot heb ik op eigen initiatief verhoogd van €175,— naar €200,— per maand. De waardering van mijn verbruik door het al dan niet toekennen van een “ duimpje “ is dat in de basis gebaseerd op mijn door u ingeschat verbruik of op de hoogte van mijn maandelijks voorschot bedrag?
ik hoor graag van u
Reputatie 7
Badge +6
@C.P.M. van Elteren

De ''badkuip'' is voor elke klant gelijk er wordt niet naar de opbouw. Je verbruik is gebaseerd op 187 euro in de maand. Je betaalt 6 keer 175 euro en 6 keer 200 euro. Omdat er in ons systeem iets niet helemaal goed stond heb ik wel achter de schermen het een en ander moeten uitvoeren om dit naar je Toon te pushen. Mocht je het voordat de afrekening komt wederom willen wijzigen, kun je het dan via het forum doorgeven of een privébericht op het forum?

Reageer