Klachtenbehandeling | Eneco Community

Klachtenbehandeling

  • 5 oktober 2019
  • 3 reacties
  • 58 Bekeken

In het forum wordt soms een kritische toon gehoord omtrent klachtenbehandeling. Ik herinner me een melding van een consument met een slimme meter, waarin een onverwacht hoog verbruik van energie tot een hoger kostenplaatje leidde, volgens Eneco. De reactie van de klantenservice, op deze melding, was, dat het toch echt aan de consument lag, wat dit energie verbruik betrof en dat het een kwestie was van "aan de aandacht ontsnapt".

Dat vind ik een slechte kwaliteit afhandeling van een klacht. Een hoger verbruik van energie moet eenvouding aantoonbaar worden gemaakt met de uitlees data, zodat tijd en dag, plus de oorzaak van het hoger energie verbruik feitelijk aanwijsbaar zijn en aantoonbaar juist. Dat is pas zinvol, voor beide partijen in dit geval. Er blijven geen vraagtekens hangen namelijk.

3 Reacties

Badge
Eerlijk gezegd begrijp ik niet welke bescherming iemand denkt nodig te hebben van een klokkenluiders regeling. Eneco is geen criminele organisatie waar voor buitenstaanders een dreiging zou kunnen uitgaan.
Als klokkenluider kan je eventueel klant zijn, het ergste wat de organisatie kan doen is een energie contract opzeggen..
Als de misstand als werknemer gemeld zou worden dan is het antwoord hierboven gegeven: JA er is een klokkenluiders regeling. In dit geval zou er ook voor gekozen kunnen vooraf juridisch advies te vragen.
Een (dit) forum is daar m.i. niet geschikt voor.
En zoals hierboven al geschreven als men op de hoogte is van strafbare feiten is aangifte bij de politie de aangewezen weg. Het is zelfs in de meeste gevallen wettelijk verplicht aangifte te doen.
artikel 160 Wetboek van strafvordering
Zoals zo vele keren eerder is M.B. van der Veen weer even uit z’n hoekje gekomen en is het zinloos om te reageren. Het is leidt tot echt tot niets.😢
Zie de overige topic’s van hem.
https://forum.eneco.nl/suggesties-ideeen-en-verbeterpunten-113/meer-en-meer-geluid-omtrent-slimme-meters-en-het-effect-ervan-16632#post161558
Reputatie 6
Badge +2
Beste leden,

Ik heb jullie reacties verplaatst naar een eigen topic daar dit off topic was bij het oorspronkelijke bericht.


Groet, Vincent

Reageer