Ingangsdatum tarieven stadswarmte 2018 | Eneco Community

Ingangsdatum tarieven stadswarmte 2018

  • 29 januari 2018
  • 15 reacties
  • 1040 Bekeken

  • Reageert regelmatig (level 9)
  • 7 reacties
Ik ben klant van Eneco voor stadswarmte in Utrecht. Op dinsdag 23 januari 2018 ontving ik een e-mail met daarin de tarieven van stadswarmte in 2018 en deze tarieven zouden (met terugwerkende kracht) ingaan op 1 januari 2018. Voor mijn gevoel klopte hier iets niet. Tarieven horen vooraf gecommuniceerd te worden en niet pas 23 dagen nadat ze ingaan.
Ik heb daarop de algemene voorwaarden er even op nageslagen en daarin staat het volgende (cursief):

Artikel 23 Wijzigingen van de voorwaarden en tarieven

1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt.
Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.

2. Indien in enig jaar een of meer besluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die mede van belang zijn bij het vaststellen van de tarieven door het bedrijf, in werking treden of bekendgemaakt worden op een zodanig tijdstip, dat bekendmaking door het bedrijf niet op of voor 1 januari van het betreffende jaar kan geschieden, treden in afwijking van het eerste lid tariefwijzigingen van het bedrijf in werking op het moment dat het besluit van de ACM van kracht wordt, tenzij in de bekendmaking door het bedrijf, voor zover wettelijk toegestaan, een latere datum van in werking treden is vermeld.

3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving geplaatst op de internetsite van het bedrijf of in één of meer dag- of weekbladen die in het gebied waarin het bedrijf warmte en/of warm tapwater levert verspreid worden, dat de voorwaarden, voorschriften en regelingen zijn gewijzigd en bij het bedrijf ter inzage liggen en aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.

Volgens de voorwaarden zouden de tarieven dus uiterlijk bekend moeten zijn op de dag dat ze in werking treden, tenzij de ACM de maximumtarieven niet tijdig heeft vastgesteld. Volgens de website van de ACM zijn deze tarieven op 22-12-2017 vastgesteld (zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/besluit-maximumprijs-levering-warmte-2018), dus dat was geen reden om de tarieven later te publiceren.

Ik heb eerder in januari gezocht naar de tarieven voor 2018 en ik heb deze toen niet op de website van Eneco gevonden. Hieruit blijkt m.i. dat de tarieven dus pas op 23 januari 2018 zijn gecommuniceerd.

Dit betekent dus dat de nieuwe tarieven pas in mogen gaan op 23 januari 2018 en niet op 1 januari 2018.

Ik heb vorige week overigens ook een bericht gestuurd aan de klantenservice met het verzoek de ingangsdatum van de tarieven voor alle klanten aan te passen naar 23 januari 2018. De klantenservice geeft echter het volgende aan (cursief):

Hartelijk dank voor uw e-mail van 23 januari 2018 waarin u aangeeft dat de communicatie over de tarieven voor stadswarmte pas op 23 januari 2018 heeft ontvangen en u er vanuit gaat dat voor alle klanten van Eneco de stadswarmte aangepast word naar deze datum. Graag ga ik hierop in.

Ik kan mij voorstellen dat u graag de nieuwe stadswarmtetarieven pas in wil laten gaan per 23 januari 2018 omdat deze dag de tarieven zijn gecommuniceerd. Helaas is dit niet mogelijk en worden de tarieven per 1 januari 2018 zoals aangegeven toegepast bij alle klanten van Eneco.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hier kan ik dus niets mee en wat mij betreft is dit antwoord niet toereikend. Via deze weg dus alsnog het verzoek om de ingangsdatum van de tarieven aan te passen naar 23 januari 2018.

Stadswarmte heeft al een slechte naam als het gaat om de hoge kosten in vergelijking tot verwarming met gas. De nonchalante houding rondom de communicatie van de tarieven draagt er zeker niet aan bij dat dit beeld anders wordt. Voor mij is dit ook een principekwestie.

15 Reacties

Even een update: ik ben afgelopen dinsdag gebeld door de klantenservice omdat ik had aangegeven niet tevreden te zijn met het eerste antwoord. De kwestie ligt nu bij "de collega's van warmte" en zij komen er op terug. Wanneer kon de dame niet zeggen, dat kon wel 2 weken duren. Ik ben benieuwd.
Reputatie 7
Badge +6
@michel_b

Wanneer het ACM op 21 december de maximum tarieven oplevert, dan begint bij ons het proces om deze te bepalen, daarna kost het aardig wat tijd om deze te accorderen, in te voeren en vervolgens moeten we 140.000 klanten informeren. Dit kunnen we niet gelijktijdig doen omdat we ook onze klanten te woord willen kunnen staan. Ik snap dat het voor jullie als warmteklanten een lange periode is, maar we hebben dit niet sneller kunnen doen en verwijzen hiervoor naar artikel 23 lid 2 van onze algemene voorwaarden. We hanteren tarieven die lager zijn dan het door de ACM gestelde maximum. Wel zijn we onze processen aan het evalueren, met als doel dit in de toekomst sneller bekend te kunnen maken.
Ik vind dit antwoord niet toereikend. Het is niet alsof het een verrassing is dat de tarieven voor het nieuwe jaar in het oude jaar duidelijk moeten zijn. Dit is dus gewoon te plannen en voor te bereiden. Dat jullie meer dan een maand nodig hebben om de tarieven te bepalen is gewoon heel erg lang. Ik snap ook niet zo goed wat het probleem is om 140.000 klanten in een korte periode te informeren. Bij andere energieproducten moet dat toch ook? Ik zou dan wel willen weten wat de doorlooptijd is van het informeren van alle klanten.
Ik ben dus van mening dat jullie niet kunnen verwijzen naar artikel 23 lid 2 van de algemene voorwaarden, want dit traject duurt onredelijk lang.
Wat mij betreft is dit misbruik maken van de monopoliepositie die jullie hebben in gebieden waar warmte geleverd wordt.
@michel_b heb je hier nog een terugkoppeling op gekregen? Ik ben ook wel erg benieuwd naar deze zaak.
@T.K. Do helaas nog niet. Zodra ik iets hoor zal ik het hier melden. Hoe langer het duurt, hoe meer ik me erover verbaas en hoe meer ik de druk voel om vol te houden. Het verbaast me eigenlijk ook dat het verder zo stil is in dit topic, ik had wel verwacht dat meer mensen zouden vinden dat dit niet conform de algemene voorwaarden is.
Laten we hopen dat Eneco zsm terugkomt met een duidelijk antwoord en passende oplossing.
Reputatie 7
Badge +6
@michel_b

Bij andere energieproducten worden de tarieven bepaald door de markt, en is het voor ons eerder inzichtelijk, wat deze gaan worden, we hoeven hierbij niet te wachten op de ACM. Ook is het tariefbesluit van de ACM op 28-12-2017 definitief geworden en niet op 22-12-2018. Juist om deze reden hebben wij artikel 23 lid 2 in onze voorwaarden opgenomen, omdat het voor ons simpelweg niet haalbaar is om de tarieven op 1 januari rechtstreeks naar al onze klanten te communiceren.
@Folkert Het wordt steeds mooier allemaal. De ACM publiceert op 22-12-2017 de nieuwe maximumprijs voor warmte op hun website en je beweert dat dit pas op 28-12-2017 definitief is geworden? Dat lijkt mij gewoon onzin, maar ik zal dit gaan navragen bij de ACM.

Stel dat de maximumtarieven voor warmte echt pas op 28-12-2017 definitief zijn geworden (waar ik dus niet in geloof), dan vind ik het nog steeds onredelijk laat om dan pas op 23-01-2018 de nieuwe tarieven te communiceren. Waar ligt dan de grens? Gaan jullie je volgend jaar ook beroepen op artikel 23 lid 2 in de voorwaarden als jullie de nieuwe tarieven pas in maart gaan communiceren?
Eneco kan namelijk al veel eerder voor zichzelf bepalen wat de nieuwe tarieven zouden moeten zijn. Als dit dan binnen de marges van de ACM valt, kan er direct worden overgegaan tot communicatie. Zo niet, dan moet Eneco het maximum aanhouden en kan er ook direct gecommuniceerd worden. Misschien niet meteen op 22-12-2017, maar wat mij betreft zeker nog in 2017.

Ik voel me totaal niet serieus genomen. Zoals eerder aangegeven gaat het me totaal niet om die paar euros, maar het is voor mij een sterk principiële kwestie. We zitten behoorlijk vast aan Eneco als leverancier voor warmte en die positie wordt door Eneco misbruikt. Dat vind ik onterecht en ik zal me ervoor inzetten om ervoor te zorgen dat hun klanten op een eerlijke manier behandelt.
Reputatie 7
Badge +6
@michel_b

Ik begrijp dat je het hier niet mee eens bent. Wij blijven bij ons standpunt. Wij hebben aangegeven dat dit voor ons niet haalbaar is, het is duidelijk dat je hier geen begrip voor op kan brengen, en we streven er naar zoals eerder gezegd om dit proces vloeiender te laten verlopen in de toekomst. Hiermee geven we aan dat we je signaal zeker serieus nemen.
Ik ben het helemaal met je eens dat de tarieven NOOIT met terugwerkende kracht kunnen worden ingevoerd. Dit kan alleen bij een monopolist zo zijn.
Verder heb ik ook ongeveer de zelfde vragen aan Eneco gesteld, en daar zou ik nog een toelichting op krijgen. Nog steeds niets gehoord na een week of 4. Het absurde is dat ik vraag om hun reactie op papier dan wel de mail te zetten, maar dat doen ze dus niet.
Ik vind het tijd worden om de ACM in te schakelen, net zoals Kassa en Radar.
Ik ben in mijn leven nog nooit zoveel minachting voor een klant tegen gekomen en dat terwijl ik toch bij heel wat bedrijven heb gewerkt.
Fijn om te horen dat er nog medestanders zijn. Ik heb op 21 februari de ACM gevraagd wanneer ze de maximumtarieven bepaald hebben, maar tot op heden heb ik daarop nog geen reactie.
Zodra ik antwoord heb ga ik er weer wat uitgebreider op in.
Ik heb afgelopen dinsdag (13-03-2018) antwoord ontvangen van de ACM. Zij hebben mij bevestigd dat de maximumprijzen op 21-12-2017 definitief zijn geworden en dat deze op 22-12-2017 zijn gepubliceerd.
Dat Folkert aangeeft dat ze dus pas op 28-12-2017 definitief zijn geworden is pure onzin.
Op 06-03-2018 heb ik via e-mail nogmaals laten blijken dat ik bij mijn standpunt blijf en dat de ingangsdatum van de nieuwe tarieven, conform de algemene voorwaarden, aangepast moet worden van 01-01-2018 naar 23-01-2018. Hierop heb ik tot op heden geen reactie ontvangen.
Reputatie 7
Badge +6
@michel_b

Het klopt dat de tarieven van de ACM op 21 december zijn gepubliceerd. Er waren echter vanuit de leveranciers nog wat vragen over de berekening en die zijn pas op 28 december door de ACM van een antwoord voorzien. We nemen je advies ter harte en zijn voornemens de tarieven eerder te publiceren op de website. Het persoonlijk informeren neemt nu eenmaal tijd in beslag zoals eerder aangegeven.
Hallo Eneco, even een oud topic naar boven halen :)
Zijn jullie nog scherp? Ik neem aan dat jullie in nauw contact staan met de ACM en dat jullie al bij ze hebben nagevraagd wanneer de maximumtarieven bekend worden gemaakt?
Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie deze keer niet in de fout gaan en dat jullie de tarieven voor warmte dit keer wel tijdig kenbaar maken en communiceren naar alle klanten. Hopelijk kunnen jullie mijn gevoel voor de zekerheid nog even bevestigen 🙂
Reputatie 2
Badge +1
Ik ben het helemaal met je eens dat de tarieven NOOIT met terugwerkende kracht kunnen worden ingevoerd. Dit kan alleen bij een monopolist zo zijn.
Verder heb ik ook ongeveer de zelfde vragen aan Eneco gesteld, en daar zou ik nog een toelichting op krijgen. Nog steeds niets gehoord na een week of 4. Het absurde is dat ik vraag om hun reactie op papier dan wel de mail te zetten, maar dat doen ze dus niet.
Ik vind het tijd worden om de ACM in te schakelen, net zoals Kassa en Radar.
Ik ben in mijn leven nog nooit zoveel minachting voor een klant tegen gekomen en dat terwijl ik toch bij heel wat bedrijven heb gewerkt.


Welkom bij Eneco! Klant is nog niet eens gelijk aan een sloeber op straat.
Natuurlijk kan Eneco ervoor kiezen de tarieven dan een maand later in te laten gaan. Het is gewoon onwil, onkunde en de warmte klant interesseert ze geen zak!

Er zijn weinig bedrijven waarbij ik dit gevoel heb, maar Eneco is een bedrijf dat ik een keihard faillissement gun! Van harte! Nu ik erover nadenk, er is geen enkel ander bedrijf dat dit gevoel in mij oproept.

Maar ook leert Eneco niet van fouten en we krijgen gewoon een herhaling van zetten!

Reageer