Servicecontract CV installatie (Let op) | Eneco Community

Servicecontract CV installatie (Let op)

  • 5 september 2019
  • 11 reacties
  • 268 Bekeken

  • Ontdekker (level 5)
  • 5 reacties
Bij deze wil ik iedereen waarschuwen die bij Eneco Services een Servicecontract hebben afgesloten voor hun CV installatie en een CV ruimte hebben waarin zich mogelijk Asbest bevindt.
Medio Juli 2018 is eenzijdig door Eneco mijn contract gewijzigd. Dit werd mij aangeprezen als zijnde een belangrijke verbetering in service voorwaarden.
Hierbij zijn echter ook de algemene voorwaarden aangepast. Hierin is nu opgenomen een zgn. Asbest clausule. Eneco behoud zich nu voor dat bij gebleken aanwezigheid van Asbest in de CV ruimte, zij kunnen besluiten de noodzakelijke werkzaamheden aan je CV installatie niet uit te voeren. Ook niet als je ongelukkigerwijs een storing hebt aan je CV.
Van de wijziging in Service voorwaarden ben ik in Juli 2018 op de hoogte gesteld door een email met de aanhef "Nieuws over uw onderhoudsabonnement" Onder het mom van het vereenvoudigen van het aanbod van onderhoudsabonnementen zijn ook gelijk mijn Algemene voorwaarden aangepast. Met name het onderdeel Asbest is toegevoegd.
Dit was echter niet direct leesbaar in de Email maar je moest doorklikken op een link genaamd "Bekijk hier uw nieuwe voorwaarden". Het mag duidelijk zijn dat e.e.a. mij hierin volledig is ontgaan.
Is dat mijn fout? Misschien maar een dergelijke wijziging zou mijns inziens vermeld moeten gaan van een duidelijkere verwijzing over dit belangrijke onderdeel.

Wat is nu het probleem.
Behalve dat je verstoken blijft van de noodzakelijke service blijf je hiervoor echter wel betalen.
Eneco heeft in de voorgaande jaren regelmatig onderhoud gepleegd aan mijn installatie. Ze hadden dus kunnen weten dat mijn CV ruimte bekleed was met asbesthoudend Eterniet (gebonden asbest)
Waarom ben ik niet persoonlijk geïnformeerd over deze voor mij belangrijke wijziging. Ik ben al 10 Jaar klant bij Eneco Services.
Het geconstateerde Asbest is van het type gebonden Asbest(Eterniet) en is volgens het RIVM niet gevaarlijker voor de volksgezondheid dan het verblijven in de buitenlucht. Mits hieraan geen verspanende werkzaamheden worden verricht.
De monteur van Eneco maakt echter geen onderscheid in zgn. gebonden of niet gebonden Asbest.
Zodra een monteur van Eneco constateert dat je asbest hebt in je CV ruimte, wordt je vermeld op een meldingslijst van Eneco.
Dan heb je nog 2 mogelijkheden:
1e. Opzegging van je onderhoudscontract. Tenslotte wordt toch niet meer geholpen door Eneco in geval van noodzakelijk onderhoud of,
2e. Het Asbest (laten)verwijderen en een zgn. Asbestvrij verklaring te laten opstellen door een daarvoor erkend bureau. Daarna is Eneco pas weer bereid onderhoud bij je te verrichten.
Als je besluit dit Asbest zelf te verwijderen zal je hiervoor een vergunning moeten aanvragen bij je gemeente. Na verwijdering eist Eneco een zgn. Asbest vrij verklaring. Deze kun je verkrijgen bij b.v. Fa. SGS voor 365,00 Euro.
Jaja, Eneco jaagt je op kosten.
Waarom zit er Asbest in mijn CV ruimte? Vanaf de bouw in 1978 is in deze ruimte een zgn. Open ketel geplaatst van het type VR. Inmiddels is deze bij de meeste mensen inmiddels vervangen door een gesloten type HR. Het mag duidelijk zijn dat hierbij het brandgevaar duidelijk minder is. Hierdoor is de Asbest bekleding dan ook niet meer direct noodzakelijk.

Ik vindt persoonlijk dat Eneco ernstig tekort is geschoten in haar zorgtaak.
Besluit je derhalve alsnog tot opzegging, dan verplichten ze je voor inachtneming van de door in hun algemene voorwaarden gestelde opzegtermijn.
Dit terwijl ze mijns inziens zelf in gebreke zijn gebleven door mij niet vooraf impliciet te informeren

Voor mij heeft Eneco dan ook definitief afgedaan. Ik wil dan ook iedereen adviseren nog eens duidelijk naar hun contract voorwaarden te kijken ter voorkoming van hetgeen ik zelf heb ervaren.

Met vriendelijke groet.
Een teleurgestelde klant van Eneco.

11 Reacties

Reputatie 5
Badge
Goedemiddag @arieb

Van harte welkom op onze community en ik kan begrijpen dat je via deze weg je verhaal aan ons kwijt wil. Het is een vervelende situatie waarin je je bevindt 😮. Het is mij echter niet helder in welk opzicht er vanuit onze kant niet duidelijk naar je is gecommuniceerd m.b.t. de diensten die wij verlenen. Zo geef je zelf aan dat in onze algemene voorwaarden een clausule is verwerkt m.b.t. asbest en werkzaamheden die in deze situatie niet worden uitgevoerd.

In situaties als deze staat de veiligheid van jou als klant en onze monteurs voorop. Om deze reden verzoeken wij klanten waar asbest is geconstateerd om deze eerst te laten verwijderen. De werkzaamheden kunnen we pas uitvoeren wanneer er een Asbest vrij verklaring binnenkomt.

Uiteraard horen we het graag als de verwijdering heeft plaatsgevonden.

Groet, Emel
En sterker nog, hier wordt gewaarschuwd dat alleen bij het in zee gaan met Eneco er problemen zouden kunnen ontstaan ivm aanwezigheid asbest.

Nou ik kan je vertellen dat elk bedrijf bij asbest aanwezigheid zeer strenge veiligheids eisen hanteert.
Soms lijkt dit beleid zeer rigide, maar wel begrijpelijk vind ik.
@Emel
Beste Emel,
Gaarne reageer ik nog even op je volgende zin:
"Zo geef je zelf aan dat in onze algemene voorwaarden een clausule is verwerkt m.b.t. asbest en werkzaamheden die in deze situatie niet worden uitgevoerd."
Helaas ben ik hier pas recent achter gekomen dat de algemene voorwaarden op dit punt waren gewijzigd.
Dit was pas nadat een monteur op 21 Augustus j.l. voor mijn deur stond en mij opmerkzaam maakte over een dergelijke aanpassing van de algemene voorwaarden en besloot derhalve onderhoud met directe ingang te weigeren.. Ik ben er steeds vanuit gegaan dat de in mijn CV ruimte aanwezige Eterniet beplating geen probleem zou zijn zolang hierin maar niet in gezaagd of geboord zou worden. Dit wordt ook in de publicatie van het RIVM als zodanig aangegeven.
Ik wil dan ook verder niet ter discussie stellen of het wel of niet veilig is dergelijke ruimten te betreden.
Wel heb ik commentaar op de achterbakse wijze van de manier waarop deze wijziging tot mij is gekomen.
In de Email is mij alleen opgevallen de positieve manier van het aanprijzen van nieuwe voorwaarden in het contract. Directe aandacht voor de zogenaamde voor de voordelen. De nadelen van de contractwijziging waren mij niet duidelijk en stonden ook niet als zodanig omschreven in de mail. Hiervoor moest blijkbaar doorgeklikt worden. Had ik alles geweten dan had ik het onderhoudscontract direct te laten ontbinden. Ten slotte was het nieuwe contract ook nog eens 2,00 Euro per maand duurder.
Een duidelijke vorm van misleiding. Anders kan ik het niet noemen.

Over eventuele uitvoering van werkzaamheden na verwijdering van het Asbest kan ik duidelijk zijn.
U zult u van mij hierover niet meer geïnformeerd worden. Eneco komt bij mij niet meer over de vloer. Niet meer voor Onderhoud en dus ook niet meer voor eventuele levering van Energie.

Nog even het volgende ter afsluiting,
Het inloggen op de community is een ramp. Na het noodzakelijk moeten gebruiken van een extra Email adres en het aanmaken van een aparte account, is een 2e keer inloggen alleen mogelijk na het resetten van het Password. Zelfs dit schijnt Eneco nog niet eens naar behoren te kunnen afhandelen.

Met vriendelijke groet,
arieb
Reputatie 6
Badge +2
@arieb

Natuurlijk zit je niet op extra kosten te wachten. We zijn wat betreft asbest heel erg streng. Zodra dit in welke vorm dan ook geconstateerd wordt gaat de clausule in die is opgenomen in de algemene voorwaarde. De voorwaarde kunnen ten aller tijden aangepast worden.

Graag wil ik je vragen om je klantnummer aan profiel toe te voegen. Dan kan ik het een en ander nakijken wat betreft het onderhoudscontract en de kosten.

Groeten Chantal
@ChantalS
Klantnummer toegevoegd aan profiel.
Ik hoop dat je wat voor mij kunt betekenen en de redelijkheid terug kan brengen bij Eneco

M.vr.groet
arieb
Reputatie 6
Badge +2
@arieb

Bedankt voor het toevoegen van je klantnummer. Ik heb alles voor je nagekeken. De reden dat het maandbedrag verhoogt is heeft te maken met dat toen der tijd de tarieven verhoogt zijn. De aanpassing is toen voor alle klanten doorgevoerd.

Groeten Chantal
@ChantalS
Beste Chantal
Die verhoging van het abonnementsgeld was nou juist niet de kern van mijn verhaal.
Wat wel de kern is dat de Algemene voorwaarden op hetzefde moment zijn veranderd zonder mij te wijzen op de kern van de verandering nl de Asbest clausule.
Je kunt het mij aanrekenen dat ik de algemene voorwaarden niet heb gelezen. Oke.
Je kunt het echter Eneco aanrekenen dat ze mij daar niet op heeft gewezen. Dat noemt men Zorgplicht.
Uiteindelijk waren de nieuwe algemene voorwaarden pas te lezen na het doorklikken van een link in de mail. Hoe vaak wordt je niet gewaarschuwd dit niet te doen i.v.m. mogelijke malware besmetting.
En als het dan zover komt dat een monteur werk weigert i.v.m. Asbest dan laat men mij nog eens een maand extra betalen omdat ik mij te houden zou hebben aan een opzegtermijn.
En waar blijven de verplichtingen van Eneco dan in deze.
Wat mij eveneens steekt is dat je blijkbaar mijn verhaal niet hebt gelezen en infocust over die verhoging van maandbedrag. Ik had gehoopt dat dit zou inhouden dat hiermee ook de service van Eneco verbeterd zou worden. Helaas heb ik mij hierin blijkbaar sterk vergist.

Met vriendelijke groet,
arieb
Reputatie 6
Badge +2
@arieb

Zoals ik nu begrijp gaat het vooral om het feit dat je eerst op een link moet klikken voordat de algemene voorwaarde te lezen zijn. Ook geef je aan dat de toon van de mail zeer positief is, dit ondanks het feit dat de clausule met betrekking tot asbest is toegevoegd. Heel begrijpelijk dat je dit meteen vermeld had willen zien in de mail. Gezien het stuk over asbest betrekking heeft op jouw contract en het onderhoud. De feedback die je geeft zal ik meenemen.

Wat betreft de opzegtermijn. Deze houden wij ten alle tijden aan. Dat is eveneens terug te vinden in de voorwaarde.

Groeten Chantal
@ChantalS
Er begint iets te dagen bij jullie.
Een waarschuwing in de tekst van de Email zou ten minstens op zijn plaats zijn geweest zoiets van in de trend van: "Let op, de algemene voorwaarden zijn dusdanig gewijzigd dat dit effect kan hebben op de uitvoering van de werkzaamheden door onze onderhouds monteur i.v.m. de mogelijke aanwezigheid van Asbest".
En dus niet alleen de Focus leggen op de vermeende voordelen in combinatie met de daarbij behorende termijnverhoging. Dit is op zijn minst misleidend.
En dan het probleem opzegtermijn. Eneco verzaakt zijn zorgplicht en ik moet daar uiteindelijk voor betalen en kan niet direct van de overeenkomst af. Nadat ik op 21 Augustus hiervoor direct contact had opgenomen met de klantenservice van Eneco en uitgelegd had wat er gebeurd was, werd mij verteld dat ik in dit geval de mogelijkheid had om de overeenkomst per direct te ontbinden. Nu wordt daar weer op terug gekomen.
Is dat niet erg vreemd en uiterst klantonvriendelijk. Ik begin zo onderhand een beetje kots ziek te worden van Eneco.

Met vriendelijke groet,
arieb
Reputatie 6
Badge +2
@arieb

Gezien de situatie en het ongemak dat je hebt ervaren heb ik de beëindigingsdatum aangepast naar 21-08-2019. De aandachtspunten zijn glashelder en ga ik doorgeven.

Groeten Chantal
@ChantalS
Beste Chantal. Bedankt voor je medewerking.
Gelukkig is Eneco toch nog bereid tot enige mate van redelijkheid.

Met vriendelijke groet,
arieb

Reageer