Monteur veroorzaakt schade aan ketel | Eneco Community

Monteur veroorzaakt schade aan ketel

  • 18 maart 2019
  • 5 reacties
  • 489 Bekeken

Hieronder plaats ik mijn horrorstory, die ik thans met Eneco Installatiebedrijf beleef.
Het is vandaag 18 maart 2019.
Het plaatsen van deze case is een daad van onmacht. Ik bel om de paar dagen of er al iets bekend is.
Men weet, dat de CV ketel er niet geruststellend bij hangt, doch er wordt niet gereageerd. De laatste mail is van 04 maart 2019, waarin men aangeeft tot 11 maart tijd nodig te hebben. (zie aan het eind van de brief')


Hierbij stel ik Eneco, dan wel Eneco installatiebedrijven aansprakelijk voor de ontstane schade en de eventuele gevolgschade aan mijn CV ketel als geheel, dan wel de gasklep en het ontstekingssysteem in het bijzonder.
De schade is ontstaan op vrijdag 14 februari 2019, tijdens het jaarlijkse ketelonderhoud. Ik verlang volledige schadeloosstelling, alsmede excuses voor de wijze waarop één en ander is verlopen.
Daar de bedrijfszekerheid niet kan worden gegarandeerd en er zelfs werd gesteld, dat de staat waarin de CV ketel verkeerd niet geheel veilig kan worden genoemd, eis ik, dat Eneco op zeer korte termijn deze zaak in behandeling neemt en maatregelen treft.
Hieronder treft u een feitenrelaas aan, dat ik van dit voorval heb bijgehouden.
2017 werd onderhoud niet tijdig uitgevoerd. (Werd geen afspraak gemaakt door Eneco)
Begin 2018 gereclameerd, werd uitgevoerd januari 2018, resultaat daarnaar gevraagd deelde de monteur mij mede, dat de ketel nog in goede staat verkeerde en geen verdere reparaties voorzag.
Voorstel Eneco : eind 2018 inhaal onderhoudsbeurt inplannen.
Jan 2019 telefonisch contact met afd. ketel onderhoud opgenomen, onderhoud was nog steeds niet ingepland.
Do 13 feb 2019 omstreeks 14.00 uur werd onderhoudsbeurt ingepland.
Op 13 feb 2019, 12.30 uur, thermostaat op 15 C gesteld, zodat ketel zou afkoelen voor onderhouds beurt
Zoals gepland verscheen monteur en begon met onderhoud van de ketel
Heb gehoord dat de kraan in de badkamer enige tijd werd geopend tijdens het onderhoud.
Even later komt monteur naar beneden en deelde mij mede, dat de ketel op termijn een nieuwe gasklep moest krijgen. Was nu nog niet nodig, want hij zou één en ander met een tie rip vastzetten. Maar mocht de ketel een storingsmelding 4 geven, dan zouden we weten wat er aan mankeerde????? De monteur begaf zich weer naar boven en deelde mij enige tijd later mede, dat hij gereed was. Daarnaar gevraagd, deelde hij me mede, dat de ketel, behoudens het eerdergenoemde, in goede staat verkeerde en nog zeker een aantal jaren mee kon. Vervolgens vertrok hij. Het enige dat hij achterliet van een nummer te weten E3249.
Enige tijd na vertrek realiseerde ik mij, dat ik de thermostaat weer moest inschakelen. Hierop verscheen er geen vlamsignaal op de thermostaat (Honeywell touch modulation). Op dat moment realiseerde ik mij, dat de monteur niet had gevraagd de thermostaat op kamertemperatuur in te stellen. Hierna ging ik naar boven en zag ik, dat de ketel een storingsmelding 4 aangaf en dat het lampje onder de resetknop knipperde. Vervolgens heb ik de resetknop ingedrukt, zonder resultaat. De monteur had voorzienende gaven waarschijnlijk.
Omstreeks 15.10 uur begonnen met het bellen de storingsdienst, immers voor de komst van de monteur werkte alles perfect, daarna niet meer. Na de nodige tijd in de wacht te hebben gehangen, kreeg ik te horen, dat de storing niet meer op dezelfde dag verholpen kon worden, de monteur was al te ver uit de buurt!!!!!!
Na aandringen mijnerzijds, ik vond het een wanvertoning hoe men reageerde, zou men een oplossing gaan zoeken. Men gaf aan dat de eigen monteurs allemaal bezet waren en vandaag niet zouden kunnen acteren. Men zou trachtten een bedrijf buiten Eneco te bereiken.
Rond 16.30 uur werd ik door een jongedame gebeld, met de mededeling, dat de monteur de volgende dag, vrijdag 15 februari, omstreeks 10.00 uur bij ons zou zijn. Dit leverde een uitermate ontevreden reactie bij mij op. Wat bleek ?? Eneco had niet aangegeven, dat de reparatie “een spoedje” was zoals zij zei. Zij gaf mij aan met de monteur te bellen, die daarop contact met mij zou opnemen.
Even later werd ik gebeld door een man, die opgaf Marcel van Everdingen te heten. Hij was benaderd door Eneco betreffende de door mij gemelde storing. Hij deelde mij mede, dat hij verhinderd was, doch stelde, dat er mogelijk een noodoplossing was. Hij begeleidde mij via de telefoon en gaf mij aanwijzingen hoe te handelen. Na 10 minuten was de noodoplossing daar en werkte de CV ketel. Wat bleek?? Het stekkertje van de kabel naar de ontstekingsbougie was gebroken. Derhalve kon de CV ketel zichzelf niet ontsteken.
De volgende dag, vrijdag 15 februari, omstreeks 10.00 uur, verscheen de heer Van Everdingen bij ons en schouwde de CV ketel. Hij verbaasde zich over de tie rip die de ontstekingstrafo op z’n plek hield. Na deze te hebben verwijderd reageerde hij zichtbaar verbaasd. Na de ontstekingsautomaat te hebben bekeken, gaf hij zijn mening, omtrent de storing: “Deze storing is ontstaan omdat iemand de gasklep met de ontsteker heeft laten vallen. De kunststof kap is op de bevestigingspunten gebarsten en de print is verbogen en beschadigd. Dit is geen slijtage of iets dergelijks, doch zeer onkundig behandeld. Zonder twijfel is dit tijdens de onderhoudsbeurt gepasseerd, anders het de ketel al eerder storing gegeven.”
Hierop heeft Van Everdingen zijn bevindingen kenbaar gemaakt bij Eneco, een medewerker met de naam Jehtro gaf hem toestemming om een nieuwe gasklep, met ontstekingsautomaat te halen bij de vestiging van Wasco te Apeldoorn, op kosten van Eneco.
Van Everdingen toog naar Wasco, waar hem werd medegedeeld, dat de genoemde klep en ontsteker niet meer leverbaar waren. Deze CV ketel van Intergas is slechts enkele maanden gefabriceerd en werd vervangen door een ander type. Derhalve was de ontstane schade niet reparabel. Hierop heeft Van Everdingen, telefonisch contact opgenomen met Intergas, ook daar werd het hetzelfde relaas verteld.
Van Everdingen stelde, dat hetgeen hij had gerepareerd aan de CV ketel slechts van tijdelijke aard was. Hij stelde zelfs, dat hij de bedrijfszekerheid van de CV ketel niet kon garanderen. Hij stelde tevens, dat hij de staat waarin de ketel zich nu bevond zelfs niet geheel veilig wilde noemen.
Vervolgens opnieuw telefonisch contact met Eneco door Van Everdingen, nu echter werd verwezen naar een hoger echelon en werd het stil.
Zelf gebeld met de afdeling ketelonderhoud, teneinde Jehtro te spreken, kwam niet verder dan de telefonische helpdesk. Vervolgens het bedrijf Eneco afd verkoop gebeld.
Later op 15 februari 2019 belde een medewerker, genaamd Mike me terug met de mededeling, dat ik over 1 of 2 dagen teruggebeld zal worden door iemand met beslissingsbevoegdheid.
Nu ik op donderdag 21 februari 2019, dus buiten de hierboven genoemde 1 of 2 dagen, nog niets heb vernomen van Eneco, dien ik deze klacht in.
Op donderdag 21 februari 2019 omstreeks 16.10 uur, sprak ik telefonisch met Mike de Roode van de Eneco frontdesk ik schetste hem mijn verhaal waarop hij het één en ander kon nazien i n de Eneco systemen. Hij gaf aan dat hij contact op zou nemen met de backoffice en zette mij in de wacht. Na enige tijd deelde hij mede, dat het verhaal bekend was en dat er wederom een monteur zou komen teneinde de CV ketel cq de schade te schouwen.
Op 21 februari 2019 omstreeks 16.30 belde een medewerkster van de afdeling EIB van de installatiebedrijven Eneco met de mededeling, dat morgen 21 februari 2019 tussen 08.00 en 11.00 uur een monteur zou komen.
Omstreeks 16.45 werd ik wederom door Irma gebeld, met de mededeling, dat zij van het onderhoud uitvoerende bedrijf had vernomen, dat dat bedrijf in maart 2018 mij had medegedeeld, dat de CV ketel aan vervanging toe was. Ik viel uit mijn stoel van verbazing. Ik had op geen enkele wijze, niet per email, niet per post en niet telefonisch ooit bericht ontvangen, dat de CV ketel vernieuwd diende te worden. Hierop ging deze medewerkster Irma dieper op de zaak in, nadat ik haar had aangegeven, dat ik een ernstig vermoeden kreeg, dat iemand hier de waarheid geweld aan wilde doen.
Op 21 feb 13.40 uur gebeld verzocht of Irma me terug wilde bellen. Frontoffice Victoria
Op 22 feb 11.20 uur idem F O Meden
Op 25 feb 14.05 uur belt Irma, werkt alleen op ma-di-wo, dossier overgedragen aan afd Special Attentions. Benadrukt, dat ketel er weinig bedrijfszeker uitziet momenteel, verzocht om spoed. Tussen 1 en 5 dagen wordt dossier bekeken en volgt mogelijke oplossing.

5 Reacties

Reputatie 7
Badge +6
@W.Krom

Welkom op het Eneco forum. Spijtig om te horen dat er zoveel contactmomenten bij ons nodig zijn, en dat er nog steeds geen oplossing is gevonden. Ik ga hier achter aan voor je, zodat ik je spoedig kan informeren over de stand van zaken. Ik verwacht hier morgen op terug te komen.

Groet,

Folkert
Reputatie 6
Badge +3
Naast dit alles vind ik dat de eerste monteur gewoon verplicht bij meneer langs moet met een bloemetje en dat het hem spijt en als ie dat niet wil direct ontslag. Het kan toch niet dat hij willens en wetens het zo achterlaat?
Reputatie 7
Badge +6
[h4]@W.Krom [/h4]
We hebben vandaag contact gehad met onze installatiepartner, we zijn nog het een en ander voor je aan het uitzoeken en komen hier zo snel mogelijk op terug.
[h4]
[/h4]
Folkert, het simpele feit, dat Eneco een mogelijk meningsverschil heeft met zijn installatiepartner, kan toch niet worden uitgelegd, dat de klant de gedupeerde is??? Wij hebben alle jaren netjes voor onderhoud betaald. Een door Eneco ingehuurde installateur heeft het gebrek geconstateerd en gerapporteerd, nu er intern wordt touw getrokken wie er gaat betalen is een derde, wij dus, degene die alle ellende mag dragen. Wij zijn 30 jaar klant van Eneco en 20 jaar abonnementhouder van ketelonderhoud. Wij verwachten een iets andere benadering van het probleem, dat door Eneco, dan wel een door Eneco gestuurde monteur is veroorzaakt.
Reputatie 7
Badge +2
@W.Krom

Het is begrijpelijk dat je in jouw situatie een iets andere benadering van het probleem verwacht. Juist op een moment als deze willen we je de juiste oplossing bezorgen. Hiervoor dient het een en ander uitgezocht te worden, zoals Folkert aangeeft. De situatie is niet prettig, maar we doen vooralsnog een beroep op je geduld. We zitten er bovenop en komen er , zodra meer bekend, meteen bij je op terug.

Groet, Urgel

Reageer