Huur warmte afleverset 2014 | Eneco Community

Huur warmte afleverset 2014Toon eerste bericht

139 Reacties

Reputatie 5
Badge +3
P.S. Inmiddels 3 weken geleden een persoonlijke uitnodiging gekregen van ENECO voor een uitleg van de prijsverhoging op het hoofdkantoor, maar je raad het al NOOIT MEER WAT VAN GEHOORD!

Beste Ed,

Ik las dit bericht en dat verbaasde me enigszins. Ik heb je inderdaad uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, maar we waren nog niet tot een datum/tijd gekomen. Ik had je gevraagd om een datum/tijd waarop het zou uitkomen, aan mij door te geven. Tot nu toe heb ik daarop geen reactie ontvangen, maar nu moet ik ook zeggen dat ik sinds de nieuwe lay-out van het forum, technische problemen ondervind met de privé inbox. Daar kan ik nu niet bij helaas.. Wanneer heb je mij laten weten wanneer je langs zou kunnen komen? Wil je dat anders alsnog laten weten, zodat we daadwerkelijk tot een afspraak kunnen komen. Dat was en is namelijk onze insteek. Omdat ik de privé berichten niet kan inlezen op het moment, kun je het het beste hier aan mij doorgeven.
Reputatie 5
Badge +3
Beste Ed,

Ik heb tot op heden nog geen bericht van je ontvangen, klopt dat?
Mocht je nog gebruik willen maken van ons aanbod, dan verzoek ik je om dat voor 4 april aan mij door te geven.

Groet, Kelly
Reputatie 5
Badge +3
Beste Kelly,
Waarom spreekt de ACM dan van alleen een warmtewiisselaar, is het misschien zo dat alle andere onderdelen van de afleverset al in het vastrecht zitten en dat ENECO eigenlijk alleen maar de warmtewisselaar los in rekening mogen brengen? Bij gas waarmee het tarief wordt vergeleken heb ook geen afleverset maar zit alles in de vastrecht.


Ed,
Bij deze nog antwoord op je vraag van 5 maart 2014 welke we eerder over het hoofd hebben gezien maar niet graag onbeantwoord laten:

In de Warmtewet wordt in artikel 8.1 gesproken over een warmtewisselaar. Bij het geven van de inschatting van de aftrekpost voor wat in het wetsartikel warmtewisselaar wordt genoemd is de wetgever uitgegaan van een berekening waarin de kosten voor een warmte afleverset zijn opgenomen. Met het begrip warmtewisselaar dat in het wetsartikel wordt genoemd, bedoelt de wetgever een warmte afleverset zonder warmtemeter. Doordat deze aftrekpost op basis van een warmte afleverset wordt gehanteerd in de berekening van het vastrecht is het dan ook niet zo dat andere onderdelen van de afleverset in het vastrecht zitten.

Ik hoop dat ik je zo een duidelijk antwoord heb gegeven.

Groet, Kelly
Zie bladzijde 6 nummer 58, bladzijde 7 nummer 70 en bladzijde 8 nummer 71.
Deze drie geven een aardige samenvatting waar het omdraait en over de stand van zaken.

Uw bijdrage aan dit onderwerp begrijp ik niet zo goed. Ik heb niet de indruk, dat het ook uw intentie is.

M.vr.gr.


Naar welk document verwijst dit?
Ik ben op zoek naar een uitspraak van de ACM over de redelijkheid van de hoogte van de huur van de warmte-afleverset door Eneco. Wie heeft dit document of een link daar naar?

Dank!
ik heb een mail gestuurd naar de klantenservice met dezelfde vraag.
Is niet te vinden, dus daarom de klantenservice benaderd.
M.vr.gr
Ik ben op zoek naar een uitspraak van de ACM over de redelijkheid van de hoogte van de huur van de warmte-afleverset door Eneco. Wie heeft dit document of een link daar naar?

Dank!


Vandaag heeft Consuwijzer (consumentenportaal van de ACM) mij telefonisch laten weten dat de ACM zich niet bevoegd acht een uitspraak te doen over de redelijkheid van de hoogte van de huur van de warmte-afleverset.

Het is dus waarschijnlijk onjuist wat Eneco via Twitter (^Martijn) mij vertelt, namelijk dat de ACM een uitspraak zal doen over de redelijkheid van de huur.

Verder kan, wil en mag Consuwijzer niet vertellen óf er een onderzoek gaande is door de ACM naar de wijze waarop leveranciers zich aan de Warmtewet houden.

Het enige dat ik als consument kan doen is bezwaar maken bij Eneco. Als ik het daar niet mee eens ben naar de Geschillencommissie Energie en/of naar de rechter stappen.

Als er een groep mensen is die dit gezamenlijk wil doen, laat hen zich bij deze bij mij melden.
Reputatie 2
Badge +1
Wat kan ik het beste doen om tegen de huur van de warmtewisselaar in verzet te komen? Leuk en aardig dat de warmtewet het bedrag aan de hand van een CV installatie bepaald, maar een warmtepomp is veel eenvoudiger en vooral goedkoper dan een CV installatie. Voor 170 euro per jaar, koop ik er liever zelf één!
De praktijk: Vóór 2014 betaalden we helemaal geen huur en nu betalen we opeens 170 op jaarbasis.

Het lijkt erop dat Eneco alle schuld hiervan 1 op 1 afschuift op de warmtewet, maar na contact te hebben opgenomen met de geschillencommissie geven die juist aan dat de warmtewet enkel maximum tarieven bepaalt. Het is de vrije keuze van Eneco om opeens huur te gaan berekenen voor de unit. Maar in tussen blijft Eneco schuilen achter deze wet.

170 euro per jaar voor een warmtewisselaar is bizar veel geld. De hele installatie heeft een waarde van een paar honderd euro. Eneco plukt hier de vruchten/winst van.

Waar kan ik bij aansluiten, of wat zijn de juiste stappen die ik nu kan nemen? Onder wie zijn verantwoording valt de warmtewet?

Ik ben voornemens sowieso de hele klachtenprocedure te gaan doorlopen, daarnaast de politiek antwoorden te vragen over deze warmtewet.

Wel grappig, mijn zwager is net op zichzelf en vroeg aan me of hij voor Eneco moest kiezen als leverancier. Dit heb ik hem door dit geintje sterk afgeraden, en hij heeft vandaag voor Essent gekozen. Mond-opmond reclame doet een hoop, maar daar komt Eneco nog wel achter. Nu ook bezig om mijn ouders over te laten stappen, naar een andere leverancier dan Eneco. Er volgen er méér!

Ik voel me genaaid door Eneco!


Het lijkt erop dat Eneco alle schuld hiervan 1 op 1 afschuift op de warmtewet, maar na contact te hebben opgenomen met de geschillencommissie geven die juist aan dat de warmtewet enkel maximum tarieven bepaalt. Het is de vrije keuze van Eneco om opeens huur te gaan berekenen voor de unit. Maar in tussen blijft Eneco schuilen achter deze wet.Als je de reactie en uitleg van Eneco eerder mag je er van uitgaan dat het kostendekkend wordt berekend.
Dus schuilen achter de warmtewet is daardoor niet van toepassing. Niet voor niets heeft Eneco onafhankelijke partijen ingeschakeld om die berekening te maken.
Ook werd toen een opsomming gegeven welke kosten/onderdelen uiteindelijk de prijs bepalen.
Er wordt dus niet even een natte vinger in de lucht gestoken met het maximum van de warmtewet in het achterhoofd!

En als je verder je gelijk wilt zoeken, dan vooral doen!
Reputatie 2
Badge +1


Het lijkt erop dat Eneco alle schuld hiervan 1 op 1 afschuift op de warmtewet, maar na contact te hebben opgenomen met de geschillencommissie geven die juist aan dat de warmtewet enkel maximum tarieven bepaalt. Het is de vrije keuze van Eneco om opeens huur te gaan berekenen voor de unit. Maar in tussen blijft Eneco schuilen achter deze wet.Als je de reactie en uitleg van Eneco eerder mag je er van uitgaan dat het kostendekkend wordt berekend.
Dus schuilen achter de warmtewet is daardoor niet van toepassing. Niet voor niets heeft Eneco onafhankelijke partijen ingeschakeld om die berekening te maken.
Ook werd toen een opsomming gegeven welke kosten/onderdelen uiteindelijk de prijs bepalen.
Er wordt dus niet even een natte vinger in de lucht gestoken met het maximum van de warmtewet in het achterhoofd!

En als je verder je gelijk wilt zoeken, dan vooral doen!


En de afgelopen 11 jaar heeft Eneco er bewust verlies op geleden ofzo!?
Waarom 11 jaar niets van huur en opeens 121 euro?

De telefonische klantenservice van Eneco geeft aan dat dit wel degelijk door de warmtewet komt. Dus hoezo schuilen ze zich er niet achter!?

Of mag ik de telefonische klantenservice van Eneco niet als "Eneco" zien?
Beste dfrenner,


Mijn stelling is dat Eneco woekert door per 1 januari 2014 de vaste kosten met 62 euro per jaar te verhogen, terwijl er geen wijziging in de warmtelevering plaats heeft gevonden. Zij doen dit 'omdat het mag'. Zij maken mijns inziens dus misbruik van hun machtspositie, omdat er geen redelijke reden is voor de tariefsverhoging. Dit op zich is al reden genoeg om bezwaar aan te tekenen. Bij Eneco, bij de geschillencommissie Energie of de rechter.

Eneco verschuilt zich verder achter de warmtewet en vindt dat de huur van de afleverset 'redelijk' zou zijn. Voor deze berekening maken ze gebruik van een ingenieursbureau Deerns: http://www.reeshofwarmte.nl/uploads/media/40.pdf

Deze berekening klopt volgens mij niet, omdat

A) er te hoge kosten worden berekend voor aanschaf van de warmteset. Alhier een prima alternatief, direct te koop: http://www.warmteservice.nl/Verwarming/Stadsverwarming/Warmte-unit/AGH-Warmte-unit-Northrop-08-MA-20-CW4/p/17000800

en 😎 een groot gedeelte (of het grootste gedeelte) van klanten van stadswarmte hebben helemaal niet zo'n individuele set achter de voordeur zitten. Ikzelf zit met 65 woningen achter één centrale warmtewisselaar. Deze is natuurlijk per woning veel goedkoper in aanschaf en plaatsing dan 60x een individuele warmteset. Ik ben momenteel bezig om uit te vinden hoeveel een dergelijk apparaat ongeveer kost.

Dit is de officiële weg die je individueel kunt afleggen om je gelijk te halen:
https://www.consuwijzer.nl/energie/warmte/niet-eens-met-jaarafrekening-warmte

Ik hoop op een gezamenlijk initiatief van Woonbond, ConsumentenBond en Vereniging Eigen Huis, die onlangs in een gezamenlijk persbericht al aandacht vroegen voor misstanden mbt de Warmtewet: http://meldpuntwarmtewet.nl/huishoudens-betalen-te-veel-voor-stadsverwarming/

Echter ik weet niet of de tarieven voor de afleverset specifiek aandacht zullen krijgen. Hiervoor zouden we als gedupeerde klanten van Eneco Warmte ons kunnen verenigen. Ik stuur je zo een DM met mijn contactgegevens.

Ik roep ook andere Eneco klanten op om zich bij mij aan te sluiten.
De Minister van Economische Zaken heeft op 7 juli 2014 onderstaande brief aan de Tweede Kamer geschreven, waarin o.a. de warmteset ter sprake komt:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/07/kamerbrief-over-vragen-toepassing-warmtewet-en-warmteregeling.html

Dit is een relevante passage voor dit topic:


Warmtewisselaar in de Warmtewet

De Warmtewet stelt dat de leverancier de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van een warmtewisselaar bij de verbruiker in rekening mag brengen. Gebleken is dat de begrippen ‘warmtewisselaar’ (opgenomen in de Warmtewet) en ‘afleverset’ (opgenomen in het Warmtebesluit) in de praktijk leiden tot onduidelijkheid. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat enerzijds leveranciers en verbruikers onnodig tijd en geld steken in geschilzaken, en anderzijds dat een leverancier de redelijke kosten voor een warmtewisselaar niet in rekening kan brengen. In de nota van toelichting bij het Warmtebesluit is opgenomen wat onder een afleverset moet worden verstaan: ‘De afleverset bestaande uit een warmtewisselaar en warmtemeter.’ In de praktijk zijn de begrippen ‘warmtewisselaar’ en ‘afleverset’ door elkaar gaan lopen waardoor onduidelijkheid is ontstaan.

De wetgever heeft met de term warmtewisselaar in de wet feitelijk een afleverset (een warmtewisselaar inclusief buizen en aanvullende onderdelen) bedoeld, maar zonder de eventuele meter die hieraan gekoppeld kan worden. In de praktijk zijn diverse afleversets in omloop die ook verschillende functies hebben. Echter alle afleversets hebben primair de functie om ruimteverwarming en/of warm tapwater af te leveren bij een verbruiker. Er zijn bijvoorbeeld ook afleversets zonder het technische onderdeel warmtewisselaar. Hiermee wordt dan alleen warmte voor ruimteverwarming afgeleverd bij een verbruiker.

Het is redelijk dat een leverancier alle kosten in rekening kan brengen die gemaakt worden voor het ter beschikking stellen van een technisch apparaat dat voorziet in de levering van warmte aan de verbruiker, ongeacht de constellatie van dit apparaat. De functie van de ‘warmtewisselaar/afleverset’ dient derhalve leidend te zijn voor het hanteren van de definitie. Ik zal daarom de thans in de Warmtewet opgenomen definitie zodanig verduidelijken dat de voor warmtelevering noodzakelijke onderdelen niet meer buiten het huidige begrip warmtewisselaar vallen.

Ik merk op dat het bovengenoemde betrekking heeft op afleversets die bij individuele verbruikers zijn geïnstalleerd. In de praktijk zijn er echter ook centrale afleversets die dezelfde functies vervullen, maar dan voor een groep verbruikers. Ik beschouw dit soort systemen als collectieve warmtesystemen, waarvoor de gebruikskosten aan de verbruikers in rekening kunnen worden gebracht. Zoals hierboven reeds vermeld, is dit als zodanig al opgenomen in de toelichting bij het Warmtebesluit. Ook deze kosten dienen uiteraard redelijk te zijn.


Ik leid hier uit af dat Eneco een redelijke vergoeding mag vragen voor de warmteset, maar dat er wel onderscheid gemaakt moet worden in individuele afleversets en afleversets in collectieve installaties. Mijn stelling is dus dat er minimaal een tweede referentieberekening moet komen voor een afleverset, die onderdeel is van een gezamenlijke warmteinstallatie.

Dit laat onverlet dat ik de verhoging van de totale vaste kosten voor de stadswarmte per 1 jan 2014 zonder concrete wijziging in de warmtelevering woeker vind. Dit tarief moet worden teruggedraaid en Eneco dient alle warmteklanten het teveel betaalde geld terug te storten.
Reputatie 1
Badge
Zojuist een telefoontje van de ACM gehad dat de onderzoeken naar de redelijkheid van de hoogte huur warmte afleverset nog steeds in volle gang waren. Op mijn vraag dat ik een onderzoek van inmiddels 9 maanden wel erg lang vond antwoorde de betreffende medewerker dat er meer speelde. Op mijn vraag wat dat dan wel allemaal was kon ze geen direct antwoord geven. In de loop van de middag zal ze me hierover terug bellen. Inmiddels de warmte tarieven via de ACM voor 2015 ontvangen. In het persbericht maken ze trots melding dat de kosten voor een gemiddeld gezin met € 20,00 ( 0,9778%) zullen dalen. Ze vergeten wel er bij te vermelden dat ze het vastrecht tarief met € 27,03 laten stijgen. dit is maar liefst 11%. Dit in een land waar ze bang zijn voor deflatie.
Reputatie 7
Badge +7
Ik vind het vreemd dat na ongeveer 1 jaar ( toen was dit een hot item op het forum )
daar na werd het stil , en nu begint het weer van voren af aan.
wat is hier aan de hand ?
Ik vind het vreemd dat na ongeveer 1 jaar ( toen was dit een hot item op het forum )
daar na werd het stil , en nu begint het weer van voren af aan.
wat is hier aan de hand ?


Beste Jvdl,

Een mogelijke reden is dat ik dit topic de laatste dagen weer aanzwengel. Die eerste fase heb ik niet meegemaakt. Ik ben pas sinds maart dit jaar klant.

Een andere reden is mogelijk dat de Minister, ACM, consumentenorganisaties en leveranciers onderzoek zouden doen naar misstanden n.a.v. de warmtewet. De conclusies van die onderzoeken blijven uit of zijn niet naar zin van alle partijen. In februari 2015 zal er een hoorzitting zijn met leden van de Tweede Kamer.

Het onderwerp is dus nog lang niet afgesloten. En terecht, wat mij betreft.
Inmiddels de warmte tarieven via de ACM voor 2015 ontvangen. In het persbericht maken ze trots melding dat de kosten voor een gemiddeld gezin met € 20,00 ( 0,9778%) zullen dalen. Ze vergeten wel er bij te vermelden dat ze het vastrecht tarief met € 27,03 laten stijgen. dit is maar liefst 11%. Dit in een land waar ze bang zijn voor deflatie.

Beste edkuyer,

Ik lees in het Besluit maximumprijs levering warmte 2015
22-12-2014 van de ACM (https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13674/Besluit-maximumprijs-levering-warmte-2015/) dat het vastrecht met CPI (=inflatie) 1,0% mag stijgen.

Hoe kom jij aan die €27,03?
Reputatie 7
Badge +7
ik ben benieuwd wat hier weer uit gaat komen :8
Reputatie 1
Badge
Voor een ieder die het persbericht van de ACM nog niet, of niet goed, heeft gelezen;
Prijs voor warmte daalt met 20 euro
22-12-2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven uit de Warmtewet voor het jaar 2015 vastgesteld. Het belangrijkste tarief is de maximumprijs voor het leveren van warmte. Die daalt voor een gemiddeld huishouden komend jaar met 20 euro. De Warmtewet geldt alleen voor de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen. Henk Don, bestuurslid ACM: “ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas. Zij moeten beschermd worden tegen onredelijk hoge prijzen.”
Niet meer dan anders
Verbruikers op het warmtenet betalen niet meer dan wanneer ze gas hadden gehad. Dit heet het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Doordat de leveringsprijs van gas is gedaald, daalt ook de maximumprijs voor warmte.
Maximumprijs
Voor 2015 heeft ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):
De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 281,78 euro met daarbovenop 22,64 euro per verbruikte gigajoule.
Het meettarief. Dit tarief is voor 2015 vastgesteld op 24,78 euro.
De eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2015 is dit tarief vastgesteld op 928,01 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 32,51 euro per meter bij.
Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 281,78 euro ( was in 2014 € 254,00 )
Volgens de ACM was het maximale vastrecht voor warmte in 2014 €254,00 incl. b.t.w.
Volgens de ACM wordt het maximale vastrecht voor warmte in 2015 €281,78 incl. b.t.w.

Het vastrecht voor Warmte mag dus volgens de ACM maximaal 11% duurder worden.

Hoe kan dit?
Voor zover ik de onderliggende berekening van de ACM begrijp, zit het verschil met name in de gebruikskosten warmte versus gas (ΔGK). Verwarmen en koken op gas in 2015 is vergeleken met 2014 volgens de ACM namelijk €28,89 per jaar duurder geworden dan verwarmen via het warmtenet en electrisch koken. Een belangrijke parameter hierin in is de post "Meerkosten van elektrisch koken (t.o.v. gas)": Voor 2014 was dit €46,15 ex BTW. Voor 2015 is dit vastgesteld op €20,68 incl. BTW.

De (on)logica van de Warmtewet bepaalt schijnbaar dus dat je dat verschil als warmteklant mag bijbetalen. Hoe krom is dat? Niet Meer Dan Anders, maar natuurlijk zeker ook niet MINDER dan anders.

Bronnen:
https://www.acm.nl/nl/download/bijlage/?id=11729
https://www.acm.nl/nl/download/bijlage/?id=12181
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-35546.html
Reputatie 1
Badge
Beste Jasper,
De verhoging van het vastrecht tarief kan volgens mij nooit verklaard worden door een verschil in de berekeningen van de gebruikskosten. Dat moet je verrekenen in de kosten per KJ. Wat anders is, hoe is het mogelijk dat het verschil tussen koken op gas en het koken op electra zoveel kleiner is geworden in 1 jaar? P.S. Let ook even op de verminderde kosten van de warmtewisselaar in 2015 t.o.v. 2014.
Beste Jasper,
De verhoging van het vastrecht tarief kan volgens mij nooit verklaard worden door een verschil in de berekeningen van de gebruikskosten. Dat moet je verrekenen in de kosten per KJ.


Ik vergelijk alleen maar de getallen in de spreadsheets van 2014 en 2015 van ACM en dan is dat toch echt de conclusie. Zie de twee eerste bronnen in mijn vorige reactie.


Wat anders is, hoe is het mogelijk dat het verschil tussen koken op gas en het koken op electra zoveel kleiner is geworden in 1 jaar?


Geen idee. Dat is blijkbaar een getal dat ook de overheid bepaalt en in de formule van de maximale prijs voor vastrecht van ACM zit verwerkt. Zie de derde genoemde bron in mijn vorige reactie.

P.S. Let ook even op de verminderde kosten van de warmtewisselaar in 2015 t.o.v. 2014.

Ja, de ACM koopt een warmteset voor 1606,82 ex btw. Maar ik google even en vind deze voor 758 ex btw (meer dan 50% goedkoper!): http://www.warmteservice.nl/Verwarming/Stadsverwarming/Warmte-unit/AGH-Warmte-unit-Northrop-08-MA-20-CW4/p/17000800

Ik blijf het vrij bizar vinden. De gasprijs keldert en kleinverbruikers van stadswarmte gaan méér betalen.
Vandaag dit bezwaar ingediend.


Beste medewerker van Eneco Warmte,


Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de hoogte van het tarief dat Eneco sinds 1-1-2014 hanteert voor de huur van de warmte-afleverset voor de levering van stadsverwarming van €141 eur/jaar ex btw. Ik heb kennis genomen van uw uitgebreide uitleg tarievenopbouw (https://www.eneco.nl/~/media/eneco/pdf/nieuws/warmtewet_reactievanenecoopvragenregiozuidhollandenamtelveen.ashx?la=nl-nl), maar dit was niet bevredigend.

De reden waarom ik bezwaar aanteken is dat ik de hoogte van deze huur niet redelijk vind. De Warmtewet, actief per 1-1-2014, is opgesteld om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen voor warmte en schrijft voor dat de huur van de warmte-afleverset redelijk moet zijn. Ik vind dat de huur die Eneco berekent niet redelijk is, omdat de onderliggende berekening voor de kosten voor het installeren en exploiteren van een warmte-afleverset (uitgevoerd door ingenieursbureau Deerns, zie http://www.reeshofwarmte.nl/uploads/media/40.pdf) onjuist is uitgevoerd om drie redenen:

1) Ik vind het onjuist dat Eneco zich baseert op een extern rapport naar de kosten voor de warmte-afleverset, terwijl Eneco zelf inzicht heeft in de daadwerkelijk gemaakte kosten. Ik vind daarom dat Eneco aan moeten kunnen tonen welk bedrag er ten tijde van de aanleg van het warmtenetwerk (in mijn geval ongeveer 30 jaar geleden) is betaald voor mijn warmte-afleverset, in plaats van uit te gaan van een huidige aanschafprijs uitgezocht door een extern bureau.

De vastrechttarieven die afgelopen 30 jaar door Eneco zijn geïnd m.b.t. voor stadsverwarming zouden voldoende moeten zijn voor vervanging van apparatuur bij het bereken van de technische levensduur.

2) De berekening van Deerns gaat uit van een aanschafprijs van €1042 ex btw incl 40% korting voor een nieuwe warmteset.

Het bedrag voor nieuwe aanschaf is veel te hoog, omdat een identieke set zonder korting al per stuk in te kopen is voor € 758 ex btw.
Zie http://www.warmteservice.nl/Verwarming/Stadsverwarming/Warmte-unit/AGH-Warmte-unit-Northrop-08-MA-20-CW4/p/17000800

3) De berekening gaat uit van een bepaald type individuele warmteset voor alle huishoudens, aangesloten op stadsverwarming inclusief individuele warmtewisselaar. Dit type is in mijn geval (en van mijn ongeveer zestig buren) onjuist. Deze woningen hebben wel allemaal twee afsluiters, maar zijn aangesloten op één collectieve warmtewisselinstallatie en hebben dus géén individuele warmtewisselaar.

Ik betaal, samen met mijn zestig buren, in 15 jaar (de minimale levensduur) x 60 x 141 ~ 127.000 euro ex btw voor aankoop, plaatsing en onderhoud van de warmtesets. (Meestal gaat een dergelijke collectieve installatie veel langer mee. De huidige collectieve warmtewisselaar is waarschijnlijk in de afgelopen 30 jaar niet eens vervangen!) Kort onderzoek toont aan dat een collectieve warmteinstallatie met platenwisselaar maximaal 11.000 euro kost en nauwelijks onderhoud vergt. Uiteraard komen daar kosten voor o.a. de aanleg bij, maar dit dekt absoluut niet de inkomsten die Eneco incasseert gedurende de 15 jaar of langer.

Concluderend vind ik dat Eneco voor alle warmteaansluitingen een redelijke huur in rekening mag brengen, maar dan wel gebaseerd op een juiste berekening en dat is duidelijk nu niet het geval.

Ik eis daarom een andere berekening voor de huur van de warmte-afleverset die mij vanaf 2014 in rekening is (en nog steeds wordt) gebracht, gebaseerd op de daadwerkelijke kosten in mijn situatie, te weten een individuele warmteset zonder warmtewisselaar, aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie van ongeveer 30 jaar oud.

Ik verwacht dat het tarief voor de huur warmte-afleverset minimaal gehalveerd kan worden.

Daarom eis ik dat Eneco het tarief met terugwerkende kracht naar beneden bijstelt en te veel in rekening gebrachte kosten binnen zes weken terug te storten op mijn bankrekening.

Dit is voor mij een principekwestie, aangezien consumenten van stadsverwarming door invoering van de nieuwe Warmtewet 'beschermd zouden moeten worden tegen hoge prijzen', maar het tegendeel lijkt de werkelijkheid te zijn geworden. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Mocht ik uw antwoord niet bevredigend vinden, overweeg ik een gang naar de Geschillencommissie Energie of de rechter.

Graag ontvang ik uw schriftelijke antwoord met uitgebreide onderbouwing.


Het eerste antwoord van de helpdeskmedewerker was een standaard geformuleerd antwoord, dat op geen enkele wijze in ging op mijn argumenten.

Graag zou ik van Eneco via dit Forum een antwoord ontvangen op mijn bezwaar.
Reputatie 1
Badge
Beste Jasper, kan het niet beter formuleren. Petje af!!
Ik heb inmiddels op advies van de Nationale Ombudsman een klant bij de ACM neer gelegd over het functioneren van de ACM. Mocht dit niet tot een bevredigend antwoord komen zal de Ombudsman een onderzoek instellen naar het functioneren.
P.S. Tot op heden nog steeds geen nieuwe tarieven van ENECO ontvangen. Is inmiddels al halverwege de maand!
Beste Jasper, kan het niet beter formuleren. Petje af!!
Ik heb inmiddels op advies van de Nationale Ombudsman een klant bij de ACM neer gelegd over het functioneren van de ACM. Mocht dit niet tot een bevredigend antwoord komen zal de Ombudsman een onderzoek instellen naar het functioneren.
P.S. Tot op heden nog steeds geen nieuwe tarieven van ENECO ontvangen. Is inmiddels al halverwege de maand!


Goede zet. Kun je die correspondentie openbaar maken?
Reputatie 1
Badge
Jasper, van alle reacties die ik ga krijgen zal ik een verslag in dit forum plaatsen.

Reageer