Woonwijk 100% zelfvoorzienend in energie | Eneco Community

Woonwijk 100% zelfvoorzienend in energie

  • 16 mei 2012
  • 6 reacties
  • 1856 Bekeken

Badge
  • oud Community Manager
  • 381 reacties
Energieneutraal in 2020: dat is de ambitie van de Rottedamse wijk Heijplaat. Samen met het Eneco, WNF, Stedin, woningbouwcorporatie Woonbron, de gemeente en het Rotterdams Havenbedrijf, slaan de bewoners de handen ineen om hun leefomgeving te verduurzamen.

Energieneutrale wijk
De voormalige arbeiderswijk Heijplaat ligt aan de zuidoevers van de Maas en dateert uit de begintijd van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. De wijk ondergaat de komende jaren een metamorfose: Het project Duurzaam Heijplaat. Naoorlogse bouw wordt vervangen door duurzame en innovatieve nieuwbouw. En voor de bestaande bouw die blijft, wordt gewerkt aan een omvangrijk programma voor energiebesparing, en verduurzaming met medewerking van de bewoners. Dat alles moet leiden tot een energiezuinige wijk met betrokken bewoners, waarvan de ontwikkeling naar duurzaam als voorbeeld voor andere wijken kan gelden.
Heijplaat zal de komende jaren gaan fungeren als lichtend voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van energiebesparing en het opwekken van energie voor eigen gebruik. Dergelijke oplossingen worden weliswaar op kleine schaal al getest, maar op wijkniveau is dat nog nooit eerder vertoond.

WWF Leaders for a living Planet
Omdat ze al jaren hun nek uitsteken om de wijk duurzaam te maken, zijn de bewoners van Heijplaat 7 mei uitgeroepen tot ‘WWF Leaders for a living Planet’. De LLP, Leaders for a Living Planet, is een internationale onderscheiding van het Wereld Natuur Fonds voor individuen, organisaties en instellingen, die door hun inzet een belangrijke bijdrage leveren aan natuurbescherming en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. De Heijplaters bevinden zich vanaf nu in een bijzonder gezelschap. Eerdere winnaars van de LLP zijn ondermeer de regering van Paraguay die door wetgeving massale ontbossing voorkomt en in 2009 kregen sherpa’s uit Nepal de award omdat ze wereldwijd aandacht vestigen op de gevolgen van klimaatverandering in de Himalaya.

Vergroening van onderaf
WNF-Klimaatdeskundige Donald Pols noemt Heijplaat een icoon van de omslag naar volledig hernieuwbare energie. “Het mooie van dit project is dat het vanuit de samenleving zelf wordt gedragen. De beweging naar hernieuwbare energie is doorgedrongen tot het hart van de Rotterdamse haven. Het is duidelijk dat de omslag niet meer is te stoppen en dat is . goed nieuws voor de natuur en voor de samenleving!”

Wat vind jij van dit project? Of heb je ook een voorbeeld van een mooi en duurzaam project waar mensen en organisaties de krachten bundelen voor een duurzamere samenleving? Laat het ons in de reacties weten!

6 Reacties

Dit is een schitterend project, wat ik me afvraag is kunnen we de bestaande wijken die nu gebruik maken van een warmtepomp beter voorlichten over de afstelling van de warmtepomp. Dit zal een enorme energiebesparing teweeg brengen. Mijn ervaring is dat er veel bewoners zijn (altans bij mij in de buurt) die een warmtepomp hebben maar geen of nauwelijks een idee hebben hoe deze werkt. Ik ben 40 jaar proces operateur geweest bij shell pernis dus voor mij is deze pomp redelijk eenvoudig. Maar de afstelling is des te moeilijker, ik heb bij diverse bewooners in ons flat de pomp opnieuw afgesteld. bij één bewoner ging de energie met meer dan 50% omlaag.Dus ik wil maar zeggen er is op het gebied van energiebesparing nog heelveel werk aan de winkel. Met vriendelijke groet Jan van der Zwan.

Hoi
Het kan wel een mooi produkt of project zijn  maar of het goedkoper werkt voor de consument betwijfel ik het toch .Woon zelf in een complex dat gevoed wordt door een warmtepomp,dus gas voor een cv hebben wij ook niet maar als ik de huur €63 p/mnd van de pomp en mijn termijnbedrag bereken en dan heb ik het nog niet over het draaiende houden van de broninstalatie zoals onderhouds en stroomverbruik van de pompen in het pompenhuis wat in de bijdrage van de VVE zit,dan zit ik toch ver boven het budget dan wat de stookkosten zijn van een conventionele cv.Wij hebben het dan wel niet van Eneco maar van Itho en consorten,de afstandmonitoring werkt van geen kanten als er een lekkage is of i.d komt men daar pas na twee dagen erachter wat het is.De TC heeft het zelf hier in de meeste gevallen geconstateerd en opgelost zoals het bijvullen van de bronleiding als de druk te laag is.Het enige grote voordeel is men kan je niet door een of andere gek uit je appartement eruit blazen.  
Marijn, Jan vd Zwan,

Hier ligt o.a. een taak voor ons (momenteel) belabberde onderwijs. Het vak Natuurkunde/Fysica is al decennia uit het basisonderwijs verdwenen. Op mijn "lagere (!) school", in een gewone volksbuurt, kreeg ik al uitgelegd door onze schoolmeesters:
--de buis van Torricelli
--de aggregatietoestanden van water
--waarom een elektrische lamp "brandt"
--uitzetten en krimpen van materialen
--de bunzenbrander met verbrandingsverschijnselen
--waarom perpetuum mobile niet bestaat
(Deze voorbeelden betreffen uiteraard niet allemaal het onderwerp "energie". Ze geven echter een idee wat ik vroeger op school als 10 - 12-jarige voorgeschoteld kreeg.)

Als de gemiddelde, hedendaagse consument, nu eens de basisprincipes op school aangereikt/aangeleerd krijgt van hoe "energie" in het algemeen werkt, dan zou het een heel stuk schelen in het onbegrepen en onbedoeld verkwisten van warmte, zoals hier boven beschreven.
Badge
@janvdzwan, zoals beloofd heb ik onze warmte-experts om reactie gevraagd:
Het is inderdaad zo dat een onjuiste instelling van een warmtepomp kan leiden tot een hoger elektriciteitsverbruik dan nodig is. De vooraf verwachte energiebesparing van de warmtepomp wordt in dat geval dan ook niet waar gemaakt hetgeen leidt tot teleurstelling van de gebruiker.
Een warmtepomp presteert vooral goed wanneer het temperatuurverschil tussen de bron en de watertemperatuur van het cv-systeem zo klein mogelijk is.
Ons advies is daarom:
    Kies voor een zo laag mogelijke watertemperatuur om de woning te verwarmen. Als het buiten minder koud is kan de cv-watertemperatuur omlaag (zorg voor een goed ingestelde “stooklijn”). En kies voor zo stabiel mogelijke verwarmen (niet steeds de woning laten afkoelen en later weer snel willen opwarmen)

    Kies voor een zo hoog mogelijke brontemperatuur. Dus bij bodemsystemen: regenereer de bodem zo goed mogelijk (opladen met warmte).


Je hebt op dit punt helemaal gelijk.

Bij de woonwijken waar Eneco eigenaar is van de warmtepompen vergelijkt Eneco de elektriciteit verbruiken van alle warmtepompen op weekbasis (monitoring op afstand). Warmtepompen die gedurende een paar weken een duidelijk hoger elektriciteitsverbruik hebben dan de vergelijkbare warmtepompen in de betreffende woonwijk worden door Eneco bezocht. Eneco bekijkt dan of de instellingen nog goed zijn en past deze zo nodig aan.
Wij besteden veel zorg aan de instructie aan nieuwe bewoners over de werking van het systeem. In de praktijk blijft het wel lastig. De meeste bewoners komen uit een ‘conventionele’ situatie en er wordt in die zin echt een gedragsverandering gevraagd.
Bovendien is een warmtepompinstallatie met alle toebehoren veel kritischer dan een gasketel. Eneco hoopt met de genoemde monitoring te voorkomen dat haar warmtepompklanten te maken krijgen met een te hoge elektriciteitsrekening (voor zover deze wordt bepaald door de warmtepomp).
Marijn het afstellen van de warmtepomp is daarom moeilijk omdat de gebruiker van deze warmtepomp de afstellingen dusdanig kan beinvloeden dat de winst volkomen teniet gedaan wordt. Mijn voorstel is om diverse afstelmogelijkheden door de conputer te laten regelen zodat er het gehele jaar optimaal gebruik kan worden gemaakt van de winst van deze warmtepomp.
Met name de instelling STOOKLIJN. Deze geeft de relatie weer van buitentemperatuur tov retourtemperatuur ( Bij instelling 4 dan is bij een buitentemperatuur van 0 ºC de retourtemperateur 28 ºC) Het is deze instelling die niet het gehele jaar het zelfde dient te zijn, bij warmte buiten anders ingesteld moet worden dan bij een lagere buitentemperateur

HG jan van der Zwan
Badge
@janvdzwan
Welkom op het Eneco Forum en bedankt voor je positieve reactie op het project! Ook bedankt voor je suggestie vwb de afstelling van warmtepompen. Ik heb je voorstel intern doorgestuurd met de vraag of een expert hierop kan reageren. Ik weet namelijk niet of wij hier al iets mee doen. De reactie kan eventjes duren.

Groeten,

Marijn
Dit is een schitterend project, wat ik me afvraag is kunnen we de bestaande wijken die nu gebruik maken van een warmtepomp beter voorlichten over de afstelling van de warmtepomp. Dit zal een enorme energiebesparing teweeg brengen. Mijn ervaring is dat er veel bewoners zijn (altans bij mij in de buurt) die een warmtepomp hebben maar geen of nauwelijks een idee hebben hoe deze werkt. Ik ben 40 jaar proces operateur geweest bij shell pernis dus voor mij is deze pomp redelijk eenvoudig. Maar de afstelling is des te moeilijker, ik heb bij diverse bewooners in ons flat de pomp opnieuw afgesteld. bij één bewoner ging de energie met meer dan 50% omlaag.Dus ik wil maar zeggen er is op het gebied van energiebesparing nog heelveel werk aan de winkel.

Met vriendelijke groet Jan van der Zwan.     

Reageer