WNF en partners in gesprek over duurzaamheid; een kort verslag | Eneco Community

WNF en partners in gesprek over duurzaamheid; een kort verslag

  • 10 mei 2012
  • 5 reacties
  • 1457 Bekeken

Badge
  • oud Community Manager
  • 381 reacties
Op woensdag 9 mei was Eneco, partner van WNF Nederland, gastheer van het WWF NEXT event. Ruim 240 vertegenwoordigers van bedrijven waren die dag met elkaar in gesprek over praktijkvoorbeelden van energiebesparing, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en duurzame energie. Centrale vraag was hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot.
Tijdens het evenement werden ook de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de verminderde uitstoot van CO2 door bedrijven. Lees ook het bericht ‘Bedrijven stoten flink minder broeikasgas uit’ op Nu.nl.We zijn heel erg benieuwd hoe jij over de issues en duurzame ontwikkelingen denkt en wat je van het WWF Next initiatief vindt. Laat het ons weten in de reacties.

Collega Maurice Pahladsingh was in ieder geval op het event aanwezig en maakte een kort verslag. Later zullen we dit topic aanvullen met video’s en presentaties van die dag.

Ons motto is: ‘Samen gaan we voor duurzaam’. Dat motto is niet zomaar gekozen. Zowel de woorden ‘samen’ als ‘duurzaam’ zijn voor Eneco essentieel, want wij denken dat het één niet zonder het ander kan.

WNF is een initiatief gestart om de wereld in 2050 volledig duurzaam in haar energiebehoefte te laten voorzien. In dit initiatief werken bedrijven in verschillende sectoren – waaronder Eneco - samen aan oplossingen voor de wereld van morgen. De WWF Next bijeenkomst van 9 mei liet dat goed blijken. Wat gebeurde er op die dag? Partners van WWF en allemaal toegewijd aan een duurzame toekomst, deelden kennis, ervaring, ideeën. Over de uitdagingen en kansen in verschillende sectoren.

CEO van Eneco, Jeroen de Haas, opende als gastheer het event en benadrukte Eneco’s duurzame ambitie. Johan van der Gronden, CEO WWF Nederland (WNF), riep politici op om een duurzame koers te varen. ‘Als we dat niet doen, dan hebben we geen toekomst’. Veel volgende sprekers maakten met een aantal simpele feiten duidelijk waarom de Haas en van der Gronden daar zo stellig in zijn. Bijvoorbeeld, volgens de voedingsconcerns Unilever, Alpro en Friesland Campina betekent een bevolking van 9 miljard mensen in 2030, dat de opbrengsten van de agrarische sector bij gelijkblijvende consumptie moeten verdubbelen. Peggy Liu van JUCCE (een non-profit organisatie gericht op het duurzamer maken van China) maakte duidelijk wat welvaartsgroei in China betekent. In 2025 zullen er totaal 800 miljoen Chinezen horen bij de middenklasse: dat zijn er 500 miljoen méér dan vandaag! Volgens Camiel Eurlings van KLM/AirFrance wordt er veel te weinig biobrandstof geproduceerd, waardoor de prijs 5x hoger is dan kerosine en vliegen dus onnodig veel CO2-uitstoot blijft opleveren.

Kortom, steeds meer mensen moeten steeds minder delen. Met daarnaast de nadelen van de uitstoot van CO2 veroorzaakt door olie, kolen en gas. De oplossing? Innovatie en efficiëntie. Nieuwe oplossingen en tegelijkertijd zuinig zijn met wat we hebben. Meer halen uit minder. Maar ook aantrekkelijke producten die de consument wil gebruiken. Met bijvoorbeeld volledige elektrisch auto’s die ook vlot optrekken en soepel rijden. Jan-Christian Koenders van BMW gaf aan dat zij die in 2013 op de markt laten komen. Waarmee een rit van Rotterdam naar Groningen - zonder bijladen - mogelijk is.

Maar ook de wederzijdse afhankelijkheid werd duidelijk. Zo gaf Signe Jensen van MAERSK aan dat voor een duurzaam transport over zee zij afhankelijk zijn van innovatie op gebied van scheepsbouw. Waarbij de voorraden grondstoffen voor staal om schepen te bouwen aan het afnemen zijn. En die schepen hebben weer duurzame motoren nodig: afbreekbaar en draaiend op duurzame energie. Enzovoort, enzovoort. Producenten uit verschillende branches moeten samenwerken.

Dus ontwikkelen wij als Eneco duurzame energiebronnen. Zoals zonne- en windenergie, biomassa, aardwarmte. Die anderen in staat stellen hun werk duurzaam te kunnen doen. En om de CO2 uitstoot te verminderen. Onze ambitie is om al in 2030 volledig duurzaam te opereren.

En zo is de cirkel weer rond: omdat duurzaam noodzakelijk is, is het net zo noodzakelijk daar samen aan te werken. Samen bereiken we meer en verspillen we minder. En daarom werken wij samen met WNF. En daarom deze dag: delen van kennis, informatie en inspiratie.

Of, zoals Samantha Smith van WNF het in haar slotbetoog verwoordde: de toekomst is het delen van informatie en middelen; om meer te kunnen met minder. Daarom dus: Samen gaan wij voor duurzaam!

5 Reacties

Marijn,

Mijn complimenten voor het bovenstaande verslag. Het geeft m.i. exact weer voor wat voor immense problemen de wereldbevolking komt te staan.
Persoonlijk ben ik minder optimistisch over de genoemde streefdoelen en -data.
Met mijn leeftijd van 66 jaar zal ik daar t.z.t .,leeftijd- statistisch gezien, geen hoofdpijn meer over hebben.
Ondanks de publiciteit van vele organisaties w.o. WNF, hebben de meeste wereldburgers kennelijk niet de mentale kracht om dit toekomstprobleem te vertalen naar hun persoonlijke levensstijl. 
We zien aan de cijfers van het (Nederlandse) CBS en relevante  studies dat de wereldwijde behoefte aan energie, luxe-producten en comfort ongebreideld toeneemt.
Een zinvolle bijdrage levert de Eneco middels dit forum  door de bewustwording daarvan te stimuleren.
De wal zal het schip wellicht keren: we zullen de 21e eeuw verdraaid anders moeten gaan leven en/of revolutionaire energiebronnen dienen te ontwikkelen.

Allemaal prachtig wat de big shots uit WWF NEXT event hier boven orakelen, maar de oplossing ligt vooràl aan de basis: zijn WIJ, als consument, bereid om onze 4-wheeldrive-APV, de tweede/derde auto per gezin, de huiskamertemperatuur, de vaat/wasmachines, de 3-4 tv-flatschreens per huishouden, de 2-3 vakanties per jaar, de energieslurpende vleesconsumptie en nog véél meer... aan te passen aan het (=ONS) "energieprobleem van de toekomst"?

Ik zie de Chinezen al komen. Neem het ze eens kwalijk. Ze willen óók "hebben", wat wij hier al "normaal" vinden.

Ik zie graag de reacties van forumleden tegemoet.
Reputatie 3
Badge
@pedalpeter

Ik ben het helemaal met je eens. hoe moeilijk is het om iets in te leveren. Terug te gaan naar het met de hand afwassen, geen droger te gebruiken. Nu heb ik zelf gekozen om klein te rijden en een brommer voor me vrouw, hand afwassen en droger alleen te gebruiken wanneer beide kids te gelijk een ongelukje in bed hebben gehad. maar het gaat verder.

Het zijn al de kleine dingen waar je met elkaar op kan besparen. Ik vertel net mijn verbruik van energie aan me moeder. die was op visite geweest en daar hadden ze over Toon gesproken. Deze mensen verbruikten 4x zoveel... :(

Waarom. ja tv staat altijd aan en we kijken nooit. Ik snap dat niet. Ik ben niet erg zuinig maar probeer wel wat op te letten. Als we dit met elkaar doen. Wanneer we zo door gaan met zijn allen, dan gaat het verkeerd, maar vergeet niet dat wat we nu nog niet weten (nieuwe bronnen van energie) ook nog kunnen komen.
Badge
@pedalpeter Bedankt voor het compliment Peter.
Ik denk dat je een essentiële discussie aanhaalt, namelijk de verantwoordelijkheid van de consument. Daar ligt een groot gedeelte van het probleem, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat neemt niet weg dat bedrijven ook stappen moeten ondernemen en ambitieuze doelen mogen stellen.
Mijn persoonlijke visie is dat duurzaamheid bij de massa pas echt onderwerp van gesprek wordt als de nood hoog begint te worden. En volgens mij sluit dat exact aan bij jouw opmerking over wal en schip.

Als ik overigens bepaalde onderzoeken mag geloven dan is er bij de jongere generaties een groeiende aandacht voor de huidige problemathiek en duurzaamheid.
Badge
Collega Maurice Pahladsingh was in ieder geval op het event aanwezig en maakte een kort verslag. Later zullen we dit topic aanvullen met video’s en presentaties van die dag.

Ik ben wel benieuwd naar de presentaties en/of video's van deze WWF Next event, kun je misschien een link sturen of de presentaties op deze pagina plaatsen?

Groet,

Ralph
Badge
@ralph Ik zie dat wij helemaal vergeten zijn om dit topic aan te vullen met presentaties en video's. Sorry.
Ik ben afgelopen dagen nagegaan of ze nog ergens online staan maar zover we kunnen zien is dat niet meer het geval. De site die het WNF had gelanceerd is een jaar naar dato niet meer live. De vraag staat nu bij het WNF uit. Als daar nog iets uit komt laat ik het je weten, ok?

Reageer