vraag

Maximaal vermogen zonnepanelen "zon op toon"


  • 1 kilowatt
  • 0 reacties
Wat is het maximum vermogen (In Watt) dat de goedkope versie van de kWh-meter voor "zon op toon" kan meten? Eerst stond er dat er maximaal 18 panelen op konden worden aangesloten, nu staat er 14.
Elk type paneel heeft weer een ander vermogen, de eenheid "paneel" is mijns inziens dan ook niet correct.

1 Reactie

Dus je kan gevoegelijk 14 x 300 aanhouden.
Het is overigens gedaan om enige richting aan te geven.
De monteur ter plaatse bepaalt uiteindelijk de veilige marge.

Reageer