Ingeschat verbruik volledig onjuist? | Eneco Community
beantwoord

Ingeschat verbruik volledig onjuist?

  • 29 april 2019
  • 10 reacties
  • 399 Bekeken

Badge
  • Heeft er veel zin in (level 7)
  • 8 reacties
Na een poging via de telefonische helpdesk, nu een poging via het forum....

Naar mijn idee gaan er een aantal zaken niet helemaal goed bij Eneco:
  • De Eneco app geeft een overzicht van mijn verbruik over de voorbije jaren. Op basis hiervan wordt een ingeschat verbruik weergegeven. Dit ingeschatte verbruik kan nooit kloppen, omdat de overzichten over de voorbije jaren incompleet/onjuist zijn (worden onjuist weergegeven in de app)
  • De Toon kent ook een ingeschat verbruik, gebaseerd op verschillende parameters. Na overleg met de helpdesk blijkt dit niet te kloppen: De enige parameter is het bedrag dat door de medewerker van de helpdesk wordt ingevoerd. Met wat natte vingerwerk wordt gepoogd dit in overeenstemming te brengen met daadwerkelijk verbruik.
  • Voorgaande zou nog niet zo erg zijn, als de inschatting daarna enigszins zou kloppen, maar door mijn Zonnepanelen en 'Zon op Toon' gaat het toch weer mis: De opbrengst van de zonnepanelen wordt opgeteld bij het ingeschatte verbruik (zo lijkt het). Resultaat: Altijd een duimpje omhoog, want ingeschatte verbruik is altijd lager dan het getal ingevoerd door Eneco+opbrengst zonnepanelen.... (in mijn geval 4800+ KWh, terwijl ik per jaar rond de 2900 KWh verbruik)
  • De inschattingen van de Eneco app en de Toon zijn ook nog eens volkomen verschillend...
Meerdere apps, extra maandlasten voor de Toon, maar volkomen nutteloze data.... Ik kan mij niet voorstellen dat anderen niet ook met deze problemen kampen?
Zo ja, hoe is dit opgelost of accepteren jullie deze waardeloze data?
icon

Beste antwoord door Folkert 29 april 2019, 12:06

@toetankh

Bedankt voor je bericht. Doordat alleen je verwachte verbruik naar de Toon is gestuurd en daar niet de verwachte teruglevering vanaf gehaald is, zie je inderdaad een te hoog ingeschat verbruik.
Ik heb achter de schermen een wijziging aangebracht waardoor dit met elkaar verrekend is. Op deze manier geeft Toon een beter beeld. Kun je aangeven of dat daadwerkelijk zo is?

Groet,

Folkert
Bekijk origineel

10 Reacties

Reputatie 7
Badge +6
@toetankh

Bedankt voor je bericht. Doordat alleen je verwachte verbruik naar de Toon is gestuurd en daar niet de verwachte teruglevering vanaf gehaald is, zie je inderdaad een te hoog ingeschat verbruik.
Ik heb achter de schermen een wijziging aangebracht waardoor dit met elkaar verrekend is. Op deze manier geeft Toon een beter beeld. Kun je aangeven of dat daadwerkelijk zo is?

Groet,

Folkert
Badge
@Folkert

Nou dat is toch bijzonder! Uitgebreid gesproken met de helpdesk, er is meegekeken door de helpdesk op de Toon en jij zet in korte tijd eindelijk een enorme stap in de goede richting! Dank daarvoor!
Inschatting is nu een stuk realistischer (ik denk dat de inschatting nog steeds wordt afgeleid van mijn maandbedrag, maar nu met aftrek van de ingeschatte zonopbrengst, niet van mijn daadwerkelijk verbruik de afgelopen jaren?)

Ik blijf het raar vinden dat ik 2400 KWh moet opgeven in de 'zon op toon' settings, maar dat Toon dit niet automatisch meeneemt in de berekeningen....
Ik verwacht dat een 'intelligente' thermostaat verbruiks inschattingen maakt op basis van zon-uren, graaddagen, voormalig gebruik, vermindering rendement zonne-installatie, etc. etc.

Ook blijf ik verbaasd over de overzichten in de Eneco App, maar die vraag hoort misschien niet in het Toon forum thuis.
Wellicht is een nadere uitleg mbt de App en de aanwezigheid van een PV noodzakelijk.

De App houdt alleen rekening met de daadwerkelijk teruggeleverde stroom. Logisch die komt van je eigen slimme meters van de tellers 2.8.1 en 2.8.2.
De App weet echter niet hoeveel stroom je gebruikt van je eigen productie.
Zie de antwoorden op veel gestelde vragen in de App.
Dus mijn advies is in jouw geval de App niet gebruiken.
Ben je slechts geïnteresseerd in je teruglevering en gasverbruik, behalve bepaling maandbudget, dan is de App uiteraard wel prima te gebruiken.

Toon®️ is namelijk veel realistischer, die houdt nu juist wel rekening met het verbruik eigen productie. Samen met de daadwerkelijk opwek en teruglevering en verbruik Uit het Net bepaalt Toon®️ je Statusoverzicht.

Essentieel daarbij is dat bij Details de juiste stroom-waarde bij ingeschatte jaarverbruik is vermeld.

Daarbij geldt dat jezelf zorgt voor invoer ingeschatte jaaropwek PV.
Eneco zorgt voor pushen jaarverbruik stroom.
Je ziet dus het totaal hiervan bij Stroom staan.

Per dag telt Toon het verbruik van Eigen Productie en verbruik van Uit het Net samen.
Dit wordt vergeleken met het ingeschatte maandverbruik wat is afgeleid van het jaarverbruik.
Via algoritmen, zoals ingeschatte zonopwek, verbruik afhankelijk jaargetijde komt Toon®️ op een ingeschat dag/maand verbruik.

Ergo:
Controle van het juiste ingeschatte jaarverbruik, wat je sinds de afgelopen update, weer zelf kan doen is hierbij essentieel.
Dan pas zal Toon®️ meer dan perfect z’n werk doen.

Waarbij aangetekend moet worden dat als je op jaarbasis in aanmerking komt voor een terugleververgoeding (je dus meer opwekt dan je verbruikt) Toon®️ dus soms foutieve berekeningen maakt omdat een negatief jaarverbruik NIET door Eneco gepusht kan worden.
Deze wens is reeds zeer lang bekend bij Quby.

En Folkert heeft voor jou dus kennelijk nu de ingeschatte waarden zodanig aangepast dat deze meer realistisch zijn.
Badge
@Brandje
De verbruiksgegevens in de app over de afgelopen jaren zijn niet correct. Dat heeft niets te maken met wel/niet eigen gebruik van opgewekte stroom. Waarom zijn de gegevens niet correct? Geen idee.
Op basis van mijn verbruik kan prima een inschatting worden gemaakt. Sterker: Eneco is het bedrijf waar ik mijn producten, inclusief Toon, afneem en zij hebben dan ook alle gegevens uit meters, Toon, etc. tot hun beschikking. Een goede IT architectuur zou dus de beschikbare data (uit een x-aantal databases) over meerdere front-ends correct moeten weergeven (De Eneco app heeft al een koppeling met de Toon btw).

@Folkert heeft mij prima geholpen, maar gebruikt (naar mijn bescheiden mening) een workaround: Hij trekt de door mij alreeds ingevulde 2400 KWh (en in de Toon blijkbaar ongebruikte waarde) handmatig af van het ingeschat verbruik om zo te komen tot een reelere waarde. Dit zou de Toon natuurlijk zelf moeten doen, samen met het toepassen van de andere door mij genoemde data middels een paar slimme algoritmes.
Deze dataopslag, manipulatie, etc. vind natuurlijk plaats op de backend, de Toon is niet meer dan een display met een paar sensoren die data weer teruggeven aan de backend (althans, dat hoop ik toch in het kader van efficient gebruik van IT resources..... 😁)

Groetings!
Was het maar zo dat ze alle gegevens uit de meters hebben.
Ze weten je opwek niet en nogmaals ook niet wat je daarvan zelf opsoupeert. Dat zorgt immers voor vermindering verbruik stroom Uit het Net. Voor de App dus een onzekere/onbekende factor......
Vergelijken met de Toon®️ is daarom al niet goed mogelijk; Toon®️ rekent immers met Zon op Toon wel met reële waarden.

Toen ik daarover dan ook met de ontwikkelaars van de App in gesprek was werd dat beaamd.

Vandaar dat App gebruikers met een PV ook geen Tussenstand voorgeschoteld krijgen.

Er wordt aangedacht om de ontbrekende info door de PV eigenaar op te laten geven. 😎

Dus nogmaals: als PV eigenaar kan je niet vertrouwen op de App.
Reden bekend; zie de FAQ in de App!!😉😉
Badge
@Brandje
Ik moet het toch helaas met je oneens blijven 😀. De gegevens hebben ze wel (worden door Toon, van Eneco..., verzameld) en zoals ik al aangaf: Volgens mij rekent Toon dus niet... Deed ie (of zoals ik zei: de backend infra) dat maar, dan hoefde @Folkert geen workaround toe te passen.

Mbt. het opgeven: Dat is wat wij in de IT een 'kloppeling' noemen... Van een 'zon op Toon' klant zijn deze gegevens al beschikbaar en vermits privacy wetgeving geen roet in het eten gooit (dat zal niet zo zijn, want mijn Toon status wordt al beperkt getoond in de Eneco App), kan die data dus gewoon gebruikt worden.

Groetings!
Mag uiteraard, maar helaas heb je het mis.
De door mij als essentieel betitelde info, opwek en eigenverbruik weet alleen Toon®️ doordat Zon op Toon®️ deze info vergaard.
De App weet van deze PV info niets!!
Heb je niet gelezen dat ik schreef: “wordt door de ontwikkelaars beaamd......??”

Over de aanpassing Toon van Folkert heb ik het verder niet, want ik weet uiteraard hoe dat werkt.
Mijn verhaal is meer geënt op de mogelijkheden die je sinds de nieuwe update op Toon®️ hebt om de in Toon®️ gebruikte waarden zelf te checken, zodat je een waarde afweging kan maken of de berekening goed uitpakt/gaat uitpakken. 😉
Badge
Beste @Brandje, Laten we het hier maar afronden, want volgens mij praten we langs elkaar heen.
Jij lijkt Toon en Eneco als aparte entiteiten te bezien, ik beschouw eea als 1 bedrijf dat toegang heeft tot mijn data en daarmee slimme dingen kan (en mag, ik betaal er zelfs voor!) doen.

Ik hoop dat de mensen van Eneco verantwoordelijk voor product development meelezen en eens kritisch gaan doorvragen bij de ontwikkelaars. Voor zover ik kan overzien zijn er hier en daar nog wat verbeteringen aan te brengen in het datamodel en de front-end software van Eneco App, Toon App en Toon.

Groetings!
@Folkert: Ik kan leven met de huidige workaround en wacht af hoe de Eneco app en Toon (app en apparaat) beter geintegreerd raken.
Afronden is zeker een prima idee. 👍👍

Jammer dat je denkt dat we langs elkaar heen praten.
Uiteraard zijn Toon®️ en de App gescheiden. Alleen al de “voeding” geschied geheel gescheiden.
De App is er meer voor alle Eneco contractanten (vooral zonder Toon), maar helaas met een PV “handicap”

Toon®️ Is meer gericht op inzicht op het reële verbruik/opwek en teruglevering. Een compleet plaatje dus wat realtime (hopelijk besparings) inzicht geeft. Uiteraard gecombineerd met een thermostaatfunctie.

Ik probeer alleen de (on)mogelijkheden even aan te stippen, zodat duidelijker wordt waarom en hoe bepaalde zaken lopen/werken en soms niet kloppen😢😉
Dit was mede ingegeven nav je slotzin in je openingsbericht..........😳

Zeker voor wat de App betreft zijn we er nog lang niet; is bekend bij de ontwikkelaars.
Niet voor niets verwees ik naar de FAQ van de App.

Ik vond het toch leuk om even hier over met elkaar van gedachten te wisselen.😀
Badge
@Brandje, ik had ook geen problemen met je reactie hoor, no hard feelings!

Groetings!

Reageer